• Abonner på nyheter
 • FacebookFølg oss
 • KontaktKontakt oss
 • Language

Sletten barnehage - Rydland

Kontaktinformasjon 

Sletten barnehage - Rydland

Besøksadresse: Rydlandsvegen 6

Postadresse:  Postboks 200, 7541 Klæbu

Karin Opland - gruppeleder Rydland E-post: karin.alice.opland@klabu.kommune.no

Telefon: 90 36 94 79

Åpningstider

Åpningstider: Kl. 07.00 - 16.30

 

Barnehagen ligger helt i utkanten på et byggefelt, med stor naturtomt.

Vi gir tilbud til ca 30 barn i alderen 0 - 5 år. Det er til sammen 8 ansatte.

Vi legger vekt på barns medvirkning, og vennskap på tvers av aldersgruppene. Huset er lite noe som bidrar til tette relasjoner.

Satsningsområder 2016/2017: •språk •sosial kompetanse

Våre hovedmål er:

 • barnehagens hverdag skal fremme barns selvstendighet, selvtillit, selvhevdelse, empati og selvbilde
 • et godt språk miljø for alle barn

Vi skal legge til rette for:

 • Et lekemiljø som stimulerer og utvikler begreper, forståelse og dialog
 • Språktrening i hverdagen og i mindre grupper
 • Å bli kjent med og kjenne igjen egne og andres følelser.
 • Å få kjennskap til og trene på prososiale handlinger.
 • Vennskap / lekekamerat
 • Bruk av bøker