• Abonner på nyheter
 • FacebookFølg oss
 • KontaktKontakt oss
 • Language

Sletten barnehage

                                            

Kontaktinformasjon 

Sletten barnehage

Anita Vangstad - enhetsleder Mobil: 928 05 502 E-post: anita.vangstad@klabu.kommune.no

Besøksadresse: Hallsetvegen 8, 7540 Klæbu

Postadresse: Postboks 200, 7541 KLÆBU

Elisabeth Hovde Vik -  gruppeleder Sletten/stedfortreder for enhetsleder E-post: elisabeth.hovde.vik@klabu.kommune.no

Telefon:  Kontor: 90 40 53 05 Rød og Blå : 90 26 48 81

Åpningstider

Åpningstider: Kl. 07.00- 16.30 

Vår visjon er: "Sammen på jakt etter kunnskap"

Sletten er basedrevet barnehage med aldersoppdelte grupper.

Det er til sammen ca 60 barn fra 0-5 år. Sletten er nærmeste nabo til tidligere Grindvollen barnehage, vi disponerer dette uteområdet også. 

Ved Sletten barnehage er vi glade i å gå på tur. Vi har et rikt turområde rett utenfor porten. Vi vil gjerne ut og se hva nærområdet tilbyr oss av opplevelser og erfaringer.

Når været tillater det er vi på tur hver uke. Vi er da i skogen eller på besøk hos andre barnehager. I de kaldeste månendene har vi mulighet til å bruke gymsalen i kulturhuset.            

                               

Personalet består av ca 17 ansatte.

Barnehagen ligger på Hallset i landlige omgivelser, som blir brukt til turer og uteliv. Det fysiske miljøet inne i barnehagen har mange ulike rom som inspirerer til undring og leik. Ute har vi gapahuk og bålplass.

Aldersoppdelte grupper som gir større mulighet til progresjonrettet lek og aktivitet, i samsvar med rammeplanen.

Våre hovedmål er:

 • Barnehagens hverdag skal fremme barns selvstendighet, selvtillit, selvhevdelse, empati og selvbilde.
 • Et godt språkmiljø for alle barn.

Vi skal legge til rette for:

 • et lekemiljø som stimulerer og utvikler begreper, forståelse og dialog
 • språktrening i hverdagen og i mindre grupper
 • å bli kjent med og kjenne igjen egne og andres følelser
 • å få kjennskap til og trene på prososiale handlinger
 • vennskap/ lekekamerat
 • bruk av bøker

Se facebookside: Sletten barnehage 

Sletten barnehage har tre baser, rød, blå og lilla.

Rød base

Dette er basen for de over 3 år.

Hele basen har sangsamling hver fredag. Her synger vi sanger som både barn og voksne er glade i. Vi bruker også litt instrumenter.

Som fast tradisjon arrangerer vi FORUT sin barneaksjon. Her lærer vi om hvordan barn har det i andre land. Vi avslutter perioden med å lage og selge suppe. Inntektene går da til FORUT.

Basen er delt i to grupper; tirsdagsgruppa og torsdagsgruppa.

Dette er grupper som har 4 og 5 åringer sammen. Navnet på gruppa er ut fra når de grå på tur. De spiser og har samling sammen de fleste dagene.

I tillegg har vi noen aldersdelte samlinger:

Krekling for 4 åringene.

Røsslyng er gruppa for de som går siste året ved barnehagen.

I planen for overgang barnehage - skole står det at alle barna skal ha "skrivedans". Dette gjennomfører vi i små grupper slik at alle får øvd seg på de oppgavene som er. 

Blå base

Dette er basen for de under 3 år

Blåbasen er delt inn i to aldersdelte grupper.

De aldersinndelte gruppene kalles Moselyng for 1 åringene og Klokkelyng for 2 åringene, begge har en pedagog hver som er ansvarlig for de barna på den gruppa.

I tillegg har vi også faste aktiviteter hver uke.

Vi har to rom som de yngsate bruker som sin base; Sol og måne. Rommene tilpasses barnas alder, modning og interesser gjennom året.

Vi er opptatt av at på blåbasen skal det være trygt å være liten! Vi jobber ut fra Trygghetssirkelens prinsipper.

Lilla base

For de som er 2 og 3 år

I barnehageåret 2016/17 har vi opprettet en base for 3 åringene og noen av 2 åringene.

Denne gruppa er en liten gruppe - vi skaper en mild overgang fra småbarn til storbarns base.

Lilla har en dagsrytme som er midt i mellom småbarn og storbarn.

Av og til deles gruppa i to; 2 åringer og 3 åringer for seg. Da leses det bøker og samtales i forhold til barnas alder og