• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Tanem barnehage

Kontaktinformasjon

Tanem barnehage

Gunhild Auset - enhetsleder Telefon: 951 48 548 E-post.: gunhild.auset@klabu.kommune.no

Besøksadresse: Nybrottsveien 4, Tanem

Postadresse: Postboks 200, 7541 Klæbu

Telefon:
Ole Brumm: 919 11 133
Pippistua: 928 25 069
Emilstua:  904 00 956 
Konglestua: 902 84 088

Åpningstider

Åpningstider: Kl: 07.00 - 16.30

 

Tanem barnehage er en avdelingsbarnehage bestående av 4 avdelinger som har et tett og godt samarbeid.

Vi vektlegger nærhet i trygge relasjoner.

                       

Avdeling Ole Brumm har 12 barn i aldersgruppen 1-3 år.
Avdeling Emilstua har 12 barn i aldersgruppen 2-4 år.
Avdeling Pippistua har 19 barn i aldersgruppen 3-6 år.
Uteavdelingen Konglestua har 13 barn for aldersgruppa 4-6 år.

Barnehagen har en unik beliggenhet helt i skogkanten. Dette byr på lett adkomst til uteliv i et variert område, noe vi benytter oss hyppig av. Videre byr samlokalisering med Tanem skole på rik tilgang til spesialrom som blant annet skolekjøkken og gymsal, samt trygg og naturlig overgang ved skolestart i kjente omgivelser.                            

                                  

.

Vår visjon:

Tanem barnehage vil skape et inkluderende miljø, der barns og foreldres medvirkning bidrar til å fremme omsorg, oppdragelse, lek og læring. Vi vil arbeide for at alle barna får venner, gode kunnskaper innenfor barnehagens fagområder og gode sosiale ferdigheter i et trygt, aktivt og positivt miljø preget av lek, humor og glede.

Satsingsområde:

Vi vil bidra til at barn får utvikle følelsene som er iboende i oss alle, fremme sosial kompetanse og en positiv selvoppfatning. Dette er viktig for å bedre lykkes i å mestre lek, omgås andre mennesker og ta initiativ til og opprettholde vennskap.

Fokus i dette arbeidet er: - Lek og vennskap - Trygg tilknytning - Barns psykiske helse - Selvstendighet og mestring - Et stimulerende og aktivt språkmiljø - Bøker og lesing

Kosthold og uteliv

Godt kosthold og veksling mellom aktivitet og hvile er av stor betydning for fysisk og mental utvikling. Vi vektlegger fysisk aktivitet og friluftsliv, veksling mellom aktivitet og hvile og et sunt kosthold som gir den energi barnet trenger gjennom dagen. Barnehagen samarbeider med kjøkkenet på Klæbu sykehjem som daglig leverer lunsj etter fastsatt 3 ukers meny basert på variert og sunt kosthold.

Ansatte

Ved Tanem barnehage har vi 17 ansatte hvor de fleste har lang erfaring fra barnehage. Mange har jobbet ved Tanem barnehage i mange år og har tilhørighet til barnehagen og lokalmiljøet. Vi har en sterk personalgruppe med verdifull erfaringskompetanse, utdanning og flere med tilleggsutdanning ut over det som er påkrevd. Dette gir oss en samlet kompetanse som styrker oss i arbeidet med å gi våre brukere et godt barnehagetilbud.