• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Flyktningetjenesten

Her finner du informasjon om tilbud og tjenester som er spesielt rettet mot deg som er flyktning, innvandrer eller minoritetspråklig.

Kontaktinformasjon

Fidan Argin Kisa
fidan.argin.kisa@klabu.kommune.no

Kontoret er betjent i perioden 08.00-16.00.

Tlf. 414 14 914

Det er ønskelig at det gjøres avtale i forkant dersom man ønker et møte med de ansatte.

Bosetting av flyktninger

De som bosettes i kommunen har fått oppholdstillatelse og kommer fra asylmottak rundt i landet eller som overføringsflyktninger direkte fra utlandet, ofte fra flyktningleire.

Det er også noen som  gjenforenes med familiemedlemmer som allerede har bodd her en tid (familiegjenforente).

Introduksjonsordning

Nyankommede flyktninger har rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram. I noen tilfeller vil også familiegjenforente ha rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram.

Programmet varer inntil to år, og innebærer blant annet rett og plikt til norskopplæring, arbeidslivskunnskap og samfunnskunnskap.

Les mer om på Introduksjonsprogrammet på regjerings nettside om introduksjonsprogram .

Kontakt kommunens flyktningetjeneste for mer informasjon om introduksjonsprogrammet.