• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Høstens vaksinering mot influensa

Klæbu helsestasjon har tidligere annonsert vaksineringsdag for sesonginfluensa 24.10.19.

Normalt mottar Folkehelseinstituttet sesonginfluensavaksine til de anbefalte målgruppene i august/september, og distribuerer vaksinen videre til kommuner og helseforetak i september/oktober.

For sesongen 2019/2020 vil mottak og distribusjon bli ca. 1 måned forsinket.

Med bakgrunn i dette må Klæbu helsestasjon utsette planlagt vaksineringsdag.
 
NY dato blir:
Torsdag 21.11.19 kl 9-14, i Klæbu kulturhus.

Det vil i tillegg være mulighet for å ta vaksinen på legekontoret.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

Gravide etter 12.svangerskapsuke

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:

  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege