• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Transporttjeneste for funksjonshemmede

Kontaktinformasjon

Adresse. Vikingvegen 8, 7540 KLÆBU

Kontaktperson er Ragnhild Pettersen

Mobil: 41 44 33 78 E-post: ragnhild.pettersen@klabu.kommune.no

Søknadskjema og informasjon om tjenesten er å finne på Trønelag fylkeskommunes hjemmeside

Godkjenning av brukere er delegert til kommunene i Trøndelag. Søkers hjemkommune behandler søknaden og fatter vedtak. Det kan tas opp nye brukere 6 ganger pr. år.

Datoer for søknad/tildeling er:

Søknadsfrist:                                            Tildeling:
15. november                                             1. januar
15. januar                                                   1. mars
15. mars                                                     1. mai
15. mai                                                       1. juli
15. juli                                                        1. september
15. september                                            1. november (4)

For å bli godkjent som TT-bruker skal det være direkte sammenheng mellom varig funksjonshemming og evnen til å bruke kollektive transportmidler.

Med varig menes minimum to år. At det ikke går buss i området eller at det er lang gangavstand til holdeplass, er i seg selv ikke grunnlag for godkjenning.

Søkere kan godkjennes ut fra varig funksjonshemming og det må attesteres at kollektivtransport ikke kan benyttes av helsemessige årsaker.

Søknaden sendes inn til Klæbu kommune, Postboks 200, 7541 Klæbu

Tjenestebeskrivelse tilrettelagt transport