• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Barneverntjenesten

Kontaktinformasjon

Adresse: Vikingvegn 8, 7540 KLÆBU

Barnevernleder: Camilla Kristiansen
Mobil: 92800394
E-post: camilla.kristiansen@klabu.kommune.no

Barnevernvakta

Klæbu kommune har et samarbeid med barnevernvakta i Trondheim utenom ordinær arbeidstid, tlf.73 89 90 90/02800

Alarmtelefon

Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111 er et gratis nødnummer for barn og unge som er redd og har det vanskelig hjemme.

Lovverk

Barneverntjenesten er hjemlet i lov om barneverntjenester.

Formålet med loven er:

  • å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid,
  • å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

Barneverntjenesten foretar undersøkelser på bakgrunn av mottatte bekymringsmeldinger, meldingene kan for eksempel komme fra skole, barnehage, helsevesenet eller private.

Undersøkelsene konkluderes med tiltak, omsorgsovertakelse eller henleggelse. Konkluderes det med omsorgsovertakelse er det fylkesnemda som avgjør saken.
Barneverntjenesten kan foreta akuttplasseringer i særlig alvorlige og akutte situasjoner.

Barneverntjenesten deltar i forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid.

Tjenestebeskrivelser

Barneverntjenesten - hjelpetiltak i hjemmet

Besøkshjem – å være besøkshjem

Fosterhjem – å være fosterhjem

Melding til barneverntjenesten (bekymringsmelding)

Omsorgsovertakelse av barn/ungdom

Samvær med barn under offentlig omsorg