• Abonner på nyheter
 • FacebookFølg oss
 • KontaktKontakt oss
 • Language

Helsestasjon

Helsestasjonen - åpningstider og kontaktinformasjon

Sørborgen skole:
Helsesykepleier Siv Anja Mienna, mob: 91672110, kontortid mandag-fredag 9-13

Tanem skole:
Helsesykepleier Heidi Bjørnli mob 90686656, kontortid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9-13

Klæbu ungdomsskole:
Helsesykepleiere Tina Tollan og Kristin Berg mob 92800393/92805450, kontortid: mandag, tirsdag og torsdag 9-13

Helsestasjons - og skolelege: 
Shamsa Ali Ibrahim, kontortid tirsdag og onsdag
I tillegg har vi en turnuslege som rullerer hvert halvår. Turnuslegen jobber onsdag formiddag.

Helsestasjon for ungdom:
tilbud gis i Trondheim ved Rosten HFU og Midtbyen HFU, Link til nettside for HFU i Trondheim kommune

 

Helsestasjon
Åpningstid mandag-fredag kl 08.30-14.00 ved timeavtaler.  

Åpen helsestasjon onsdager kl 12.30-14.

Sentralbord helsestasjon tlf 97 77 28 52 (tirsdag og onsdag)

Tone Postholm mob 90790146, kontortid mandag-torsdag

Helsesøster og fagleder Kristin Berg tlf 92 80 54 50 (alle hverdager)

Helsesøster Turid A Johansen tlf 46 81 07 10 (mandag, tirsdag og torsdag)

Jordmor Eila Løvold tlf 90 83 91 47 (mandag, tirsdag og torsdag)

Helsestasjonstjenesten 0-5 år
 • Hjemmebesøk
 • Sped- og småbarneundersøkelser
 • Foreldreveiledning, rådgivning og helseopplysing – individuelt eller i gruppe 
 • Vaksinasjon
 • Sosialt nettverksarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper

Tjenestebeskrivelse:

Helsestasjon 0-5 år

Skolehelsetjenesten
 • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veileding – individuelt og i gruppe
 • Vaksinasjon
 • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
 • Miljørettede tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø
 • ”Åpen dør” – være tilgjengelig for elevene
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgruppe

Tjenestebeskrivelse:

Skolehelsetjeneste

Helsestasjon for ungdom

(Åpningstider: Tirsdager kl.16.00-17.30). Tilbudet er midletidig stengt.

Sted: Klæbu helsestasjon, Vikingveien 8, 7540 Klæbu  

Gratis tilbud for ungdom mellom 13-20 år, ingen timebestilling.

På HFU kan du blant annet snakke med helsesøster om:

Test for kjønnssykdommer, prevensjon, kropp, vonde/vanskelige tanker og følelser, pubertet, sex, vennskap, selvfølelse, selvtillit, identitet, mobbing, overgrep, uro/ engstelse, spiseforstyrrelser, vanskelige hjemmeforhold, vold, forelskelse, skilte foreldre, søvnvansker, magesmerter og andre smerter, tobakk/rus.         

Helsesøster har taushetsplikt

Tjenestebeskrivelse:

Helsestasjon for ungdom

Jordmortjenesten

Tjenestebeskrivelse:

Svangerskapsomsorg

Lovverk

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og jordmortjenesten er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2.