• Abonner på nyheter
 • FacebookFølg oss
 • KontaktKontakt oss
 • Language

Psykisk helsetjeneste

Kontaktinformasjon

Adresse: Vikingvegen 8, 7540 KLÆBU

Geir Svebakken
gruppeleder/psykiatrisk sykepleier.
Mobil: 92808320
E-post: geir.svebakken@klabu.kommune.no

Trude Bakken 
spesialergoterapeut i psykisk helsearbeid.
Mobil: 92805495
E-post: trude.bakken@klabu.kommune.no

Susanne A. Hellan
psykolog
Mobil: 908 69 840
E-post: Susanne.Hellan@klabu.kommune.no

Grete Auranaune Markussen
psykisk helsearbeider
Mobil: 906 84 140
E-post: grete.auranaune.markussen@klabu.kommune.no


Psykisk helsetjeneste - målsetting

Psykisk helsetjeneste er et lavterskeltilbud til mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for å utvikle dette.

Målsetningen er å:

 • Fremme selvstendighet
 • Fremme tilhørighet
 • Mestring av eget liv
 • Søke å fremme god psykisk helse

Tjenestetilbud

 • Vurdering/samtaler/behandling
 • Veiledning/rådgivning
 • Sosial trening
 • Ulike aktiviteter
 • Gruppetilbud
 • Praktisk bistand
 • Kurs
 • Samarbeid med familie, nettverk, kommunale tjenester og statlige etater/institusjoner ved behov
 • Forebyggende tiltak
 • Lavterskeltilbud til ungdom
Tjenestebeskrivelse

Psykiske helsetjenester