• Abonner på nyheter
 • FacebookFølg oss
 • KontaktKontakt oss
 • Language

Re-/habiliteringstjenesten

Kontaktinformasjon

Adresse:

Vikingvegen 8, 7540 KLÆBU

BARN OG UNGE
Fysioterapeut Kristin Dyrud
Mobil: 928 05 452

Ergoterapeut Vegard Løkslett
Mobil: 928 05 453

VOKSNE OG ELDRE
Gruppeleder/fysioterapeut Kenneth Berg Aasegg
Mobil: 910 03 400

Ergoterapeut Hilde Endresen
Mobil: 928 05 404

Re-/habiliteringstjenesten består av fysioterapi, ergoterapi, hjelpemiddelformidling, syns- og hørselskontakt.

Ergoterapitjenesten

Kommunen skal fremme folkehelse gjennom helsefremmende og forebyggende tiltak, og gi tilbud om tilrettelegging og oppfølging etter funksjonsnedsettelse. Ergoterapi kan være en del i et rehabilitering- og habiliteringsforløp. Ergoterapeutene arbeider med barn, voksne og eldre. Ergoterapi skal bistå mennesker til å fungere optimalt i hverdagen når de har utfordringer med å utføre daglig gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.


Tjenesten kan bidra med:

 • Kartlegge funksjoner og tilpasse aktiviteter/arbeidsvaner
 • Formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon
 • Tilrettelegge fysiske omgivelser i hjem, barnehage, skole og på arbeidsplass
 • Være kommunal syns- og hørselskontakt
 • Forebyggende tiltak, som blant annet målrettet trening for å bedre funksjonsnivå
 • Veilede, informere og undervise


Mål:

 • Mennesker med ervervet eller medfødt skade eller sykdom gjenvinner, bevarer og utvikler sin funksjonsevne
 • Bidra til at alle skal kunne fungere i hverdagen ut fra sine forutsetninger
 • Tjenesten er gratis

Tjenestebeskrivelse

Fysioterapitjenesten

Kommunen skal fremme folkehelse gjennom helsefremmende og forebyggende tiltak, og gi tilbud om behandling og opptrening etter skade og sykdom. Fysioterapi kan være en del i et rehabilitering- og habiliteringsforløp. Fysioterapeutene arbeider med barn, voksne og eldre.

Fysioterapi til barn og ungdom er et tilbud til brukere med sammensatte funksjonshemminger, barn som er motorisk usikre eller barn/ungdom med skade i bevegelsesapparatet.

Fysioterapi til voksne og eldre vil være å forebygge og behandle funksjonstap som oppstår ved sykdom og naturlig aldring hos eldre.

Tidsperspektiv og omfang av oppfølgning fra fysioterapeut vurderes fortløpende i samarbeid med den enkelte bruker.

Tjenesten kan bidra med:

 • Undersøkelser og observasjoner
 • Funksjonsutredning/motorisk vurdering
 • Utforming og oppfølging av tiltak
 • Behandling
 • Gruppetrening
 • Veilede, informere og undervise

Mål:

 • Gi personer med funksjonsnedsettelser bistand til å utnytte sine ressurser

Egenandel:

 • Pasientene betaler egenandel avhengig av diagnose og type behandlingsform
 • Behandling er gratis for barn under 16 år
 • Voksne og barn over 16 år må betale egenandel inntil man har nådd beløpsgrensen for frikort fra folketrygden

Fysioterapistillinger med driftsavtaler Klæbu Fysioterapi har to fysioterapeuter med driftstilskudd med Klæbu kommune.

Kontaktinformasjon: Karen Schaanning og Kerstin Roos.

Adresse: Vikingveien 16, 7540 Klæbu Telefon 73 40 53 59

Tjenestebeskrivelse

Hjelpemiddeltekniker - kortidsutlån av tekniske hjelpemidler

Service og reparasjon av hjelpemidler:

Fra den 01.11.17 inntrer en ny ordning om kortidsutlån av hjelpemidler og behov for hjelpemiddeltekniker i samarbeid med Nordservice og Trondheim kommune.

Kommunalt lager for kortvarig utlån av hjelpemidler:

Telefon Nordservice: 73 84 39 00
Adresse:                    Fridheimveien 1-3, 7005 Trondheim
Åpningstid:                Mandag- fredag kl. 08-16.00

Utkjøring- og innhenting av hjelpemidler for nødvendig forflytning og personlig stell og hygienehjelpemidler.
Det er nødvendig med navn, adresse og fødselsdato til bruker for utlån av hjelpemidler:

Toalettforhøyer
Dusj- og toalettstol
Manuelle rullestol
Krykker
Rullator

Hjelpemidler kan hentes selv etter avtale med Nordservice.

Hjelpemiddeltekniker i Trondheim kommune:

Reparasjoner av hjelpemidler
Telefon:     918 80 566
Telefontid: Mandag-fredag kl. 08.30- 11.30

Om du ikke får til å reparere selv, kan du kontakte hjelpemiddeltekniker. Deler til hjelpemidler må bestilles via Nav Hjelpemiddelsentralen, det må derfor påregnes noe ventetid.

Nav Hjelpemiddelsentralen låner ikke ut tilsvarende hjelpemidler mens en venter på reparasjon. Det anbefales derfor at brukere av hjelpemidler om å ha en reserveløsning/plan om hva en kan gjøre om hjelpemiddelet trenger service/reparasjon.

Akuttvaktordning ved NAV hjelpemiddelsentralen:

Telefon:      917 81 122
Åpningstid: Mandag- fredag kl. 15.30-24.00
                   Lørdag/søndag og helligdag kl. 08.00- 24.00

Se link til telefonliste for fylkesvis akuttvaktordning:

Telefonliste fylkesvis akuttvaktordning

Habilitering og rehabilitering

Tjenestebeskrivelse

Henvisningsskjema

  Re/-habilitringstjenesten-henvisning barn og unge.pdf

  Re/-habiliteringstjenesten henvisning voksne og eldre

Re/-habiliteringstjenesten-henvisning hjelpemiddeltekniker.pdf