• Abonner på nyheter
 • FacebookFølg oss
 • KontaktKontakt oss
 • Language

Rustjenesten

Kontaktinformasjon

Rustjenesten har tilhold i Klæbu rådhus 1. etg

Adresse: Vikingvegen 8, 7540 KLÆBU

Lurer du på noe, ta kontakt!

Ansatte på Treffstedet:

Stig Pettersen
tlf. 928 00 351
e-post: stig.pettersen@klabu.kommune.no

Ragnhild Pettersen
tlf. 41 44 33 78
e-post: ragnhild.pettersen@klabu.kommune.no

Tjenester

Rustjenesten er organisert gjennom drift av Treffstedet og oppfølging av rusmiddelavhengige som ikke deltar i dette tilbudet.

 • Utarbeide IP
 • Motivere til arbeid, fritid og aktivitet
 • Enesamtaler
 • Økonomisk rådgivning og oppfølging
 • Psykisk og somatisk helsehjelp
 • Boveiledning og oppfølging
 • Nettverks- og pårørendearbeid
 • Henvisning til TSB/rehabilitering
 • Oppfølging av LAR-pasienter
 • Oppfølging før/under/etter institusjon og fengsel
 • Følgetjenester
 • Bistå i samarbeid med KIF
 • Bistå ved akutte kriser og tilbakefall
 • Drive Treffstedet

Treffstedet

Treffstedet er et tilbud til mennesker som har utfordringer med rus og/eller psykiske lidelser, som mangler et tilbud i hverdagen eller føler seg ensom

Åpningstider

Treffstedet er åpent mandag, onsdag og fredag kl. 10.00-14.00.

Målsetning

 • Fungere som koordinerende tillitsperson
 • Utvikle et helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud
 • Fremme livsmestring og økt sosial inkludering
 • Være brobygger og bindeledd mellom ulike tjenester
 • Møte brukerne på deres egne premisser
 • Tett oppfølging
 • Bistå brukere med å få de tjenester de har behov for

Tilbud

 • Et sted å være i et sosialt fellesskap
 • En uformell prat
 • Treffe 2 ansatte med sosialfaglig bakgrunn
 • Gratis lunsj kl 12
 • Benytte pc og internett
 • Diverse aktiviteter
Tjenestebeskrivelse

Rustiltak