• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Hjemmetjenesten

Kontaktopplysninger

Besøksadresse:
Vikingvegen 8, 7540 Klæbu

Postadresse:
Postboks 200, 7541 KLÆBU

Rita Løvli Yri
Konst. enhetsleder
Mobil: 94143873
E-post: rita.yri@klabu.kommune.no

Tjenester

Hjemmetjenesten har ansvar for følgende tjenester:

Praktisk bistand, opplæring

Praktisk bistand, daglige gjøremål

Tjenestebeskrivelse

Brukerstyrt personlig assistanse

Tjenestebeskrivelse

Omsorgsstønad

Tjenestebeskrivelse

Støttekontakt

Tjenestebeskrivelse

Avlastning

Tjenestebeskrivelse

Enmannsinstitusjon