• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Klæbu sykehjem og hjemmesykepleie

Enhet Klæbu sykehjem eies og drives av Klæbu kommune. Enheten består av en sykehjemsavdeling og hjemmesykepleien.

Kontaktinformasjon

Adresse. Vikingvegen 10 7540 KLÆBU

Vikingvegen 10
Mobil sykehjem: 902 18 176

Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien - telefontid

Telefontid vakttelefon alle dager: kl. 13.30-15.00 og 17.30-19.00
Vakttelefon: 928 00 398
Kontortlf: 902 37 239

Klæbu Sykehjem

Sykehjemmet har  totalt 29 plasser. Sykehjemmet deler lokalitet med hjemmesykepleien og kjøkkenet.

Søknad og samtykkeerklæring (2).pdf

Type opphold

Langtidsopphold
Botilbud til personer med fysisk og/eller psykisk sykdom som ikke kan følges opp i eget hjem.

Tjenestebeskrivelse

Korttidsopphold
Et tidsavgrenset opphold for personer som har behov for rehabilitering, utredning, behandling eller har et tilsynsbehov som ikke kan ivaretas i hjemmet.

Tjenestebeskrivelse

Avlastningsopphold
Et tidsavgrenset opphold for å avlaste personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Tjenestebeskrivelse

Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleie er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir pleie, omsorg og veiledning til hjemmeboende syke i tillegg til akutt hjelp og tilsyn i hjemmet ved bruk av trygghetsalarm.

Hjemmesykepleiens formål er å gi hjemmeboende personer og personer i tilrettelagt bolig nødvendig helsehjelp og sikre at grunnleggende behov dekkes.

Tjenestebeskrivelse h