• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Hverdagsrehabilitering

HVERDAGSREHABILITERING


De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme og være selvhjulpne lengst mulig. Klæbu kommune ønsker å bidra til at man er mest mulig selvhjulpen, slik at man klarer å gjøre de hverdagslige aktiviteter som er viktige for en selv. Gjennom tjenestetilbudet hverdagsrehabilitering har vi derfor lagt økt fokus på hva som er viktige aktiviteter i ens liv nå og mestring av hverdagen i eget hjem.

Hvordan jobber vi?
Et tverrfaglig team satt sammen av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og hjemmetrener samarbeider med deg om det du synes er viktig å mestre i din hverdag. Fokus er på opptrening i hverdagslivets gjøremål.

Hva kan du forvente av oss?
Vi kommer hjem til deg og gjør en kartlegging sammen. På bakgrunn av dette får du en hjemmetrener som hjelper deg med å trene på det som du synes er viktig for å klare deg selv i hverdagen. Vi samarbeider med deg om dette i en avtalt tidsperiode.

Hva forventer vi av deg?
Du ønsker å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

Tilbudet er gratis!

Kontaktopplysninger:
Hjemmesykepleien, Klæbu kommune
Tlf: 928 00 398

Brosjyre hverdagsrehabilitering Klæbu kommune:

Mer informasjon
www.hverdagsrehabilitering.no