• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Kontaktinformasjon

Adresse: Vikingvegen 8, 7540 Klæbu

Konstituert leder PPT/kontaktperson Klæbu ungdomsskole:
Ingeborg Klingenberg Aalmo
mobil: 950 98 035
E-post: Ingeborg.Klingenberg.Aalmo@klabu.kommune.no

Kontaktperson Tanem skole, Brannåsen barnehage, private skoler og barnehager:
Jeanette Nordtømme
mobil: 93202658
E-post: Jeanette.Nordtomme@klabu.kommune.no

Kontaktperson Sørborgen skole og sentrumsbarnehagene:
Elisabeth Espnes
mobil: 916 20 507
E-post: Elisabeth.Espnes@klabu.kommune.no 

 

Om tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

I tillegg har PPT ansvar for logopedtjenester.

PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov, og den skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i de tilfellene der loven krever det.

PP-tjenesten skal bistå barnehager og skoler slik at alle barn og unge med behov for særskilt hjelp og støtte får ta del i gode utviklings- og læringsprosesser. Henvisning til PP-tjenesten skjer hovedsakelig gjennom skole/ barnehage, som legger ved en utfyllende pedagogisk rapport.

Ved spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt via mail eller telefon.

Henvisning

Henvisning til PPT – systemsak

Henvisning til PPT - individ

Pedagogisk rapport barnehage.pdf

Pedagogisk rapport skole.pdf