• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Tjenesteteam

Kontaktinformasjon

Morten Strand
Leder tjenesteteam 
mob. 92 80 54 39

Søknad sendes til:

Klæbu kommune
Tjenesteteam
Postboks 200
7541 KLÆBU

Hvilke saker behandles i tjenesteteam

Henvendelser om omsorgstjenester som krever enkeltvedtak skal behandles i tjenesteteamet. I tillegg skal henvendelser som krever samordning av kommunale tjenester inn til teamet. 

Det er en forutsetning at den som søker har gitt skriftlig samtykke før søknaden blir behandlet. Søknad og samtykkeerklæring.pdf

Mer informasjon om teamet

Tjenesteteam er i tråd med Klæbu kommunes målsetting om at tjenestemottaker skal være i sentrum, og ha ett sted for henvendelser. Henvendelser kan rettes til tjenesteteam fra bruker selv, deres pårørende, fylkeskommunale tjenester eller ansatte i kommunens tjenesteapparat (eventuelt andre instanser). Det må foreligge godkjenning fra bruker selv om at en ønsker hjelp, helst ved at vedkommende har skrevet under søknadsskjema. Søknad sendes pr. post eller leveres i rådhuset i Klæbu kommune. Tjenesteteamet er tverfaglig sammensatt med representanter fra hjemmetjenesten, Klæbu sykehjem, hjemmesykepleien, barnevernet og re/-habiliteringstjenesten.