• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Plan for frivilligarbeid i Klæbu

Plan for frivilligarbeid i Klæbu

I 2012 ble det nedsatt en gruppe som skulle se nærmere på samhandling mellom frivilligheten og Klæbu kommune.

Det ble opprettet ett politisk initiert prosjekt for å finne og åpne informasjonskanalene mellom alle frivillige lag og organisasjoner i kommunen og Klæbu kommune.

Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid vedtok i møte 01.02.2012 og nedstette en gruppe som et prosjekt skulle jobbe med å utvikle forslag til lokal frivillighetspolitikk i Klæbu.

Gruppen skulle bestå av: 2 politikere 2 fra administrasjonen 1 fra kulturrådet 2 fra idrettsrådet 1 fra andre frivillige organisasjoner 1 fra velforeninger

Hensikten med prosjektet var å fremme samarbeidet som Klæbu kommune skal ha med frivillige lag og organisasjoner i kommune. Gruppen skulle se på hva som er verdt å  bygge på videre, samt behov for endringer eller nye tiltak.

Med bakgrunn i arbeidet som gruppen gjennomførte ble det  lagt frem et forslag til målsettinger, virkemidler og tiltak som skal fremme samarbeidet mellom kommune og lokale lag og organisasjoner i Klæbu.

I sitt arbeid benyttet gruppen anbefalinger til fremgangsmetode fra KS sin veileder. xxxx

Gruppen utarbeidet en SWOT-analyse for frivilligheten og samhandling med kommunen, og kom med en rekke forslag til tiltak.

Dette ble sendt på høring til alle kjente frivillige lag og organisasjoner i kommunen, før endelig behandling i utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid.

Plan for kommunenes samarbeid med lokale lag og organisasjoner: 

  Plan 2017