• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Kulturminnevern

Kulturminnevern

Temaplan for registrering og forvaltning av kulturminner i Klæbu

I samarbeid med Klæbu historielag gjennomfører Klæbu kommune en registrering av kommunes fornminner.

Formannskapet vedtok 16.mars 2017 temaplan for registrering og forvaltning av kulturminner i Klæbu.

Registreingen skal gi oss en oversikt over hvilke ulike fornminner vi har i Klæbu.  Dette er første skritt mot en plan for hvilke kulturminner vi skal ta vare på, og hvordan dette skal gjennomføres.

  Kulturminneplan

Hallsetheimen/Klæbu pleiehjem

Klæbu historielag har gjennomført en registrering av bygg som i sin tid tilhørte Hallsetheimen /Klæbu pleiehjem. 

    Halsetheimen.pdfI 2014 lanserte Klæbu historielag boken "Omsorg i endring" - Ei bok om "Utvilklingshemmedes kår og institusjonsliv".

Du kan lese mer om denne på Klæbu historielags hjemmeside.

Husmannsplasser 

Klæbu historielag har gjennomført en registrering av tidligere husmannsplasser i Klæbu.

  Husmannsplasser i Klæbu

  Kart over registrerte husmannsplasser i Klæbu

Klæbu kirkegård

Klæbu historielag ferdistilte i 2014 forslag til bevaringsplan for Klæbu gamle kirkegård.

Mandatet var å utarbeide et forslag til bevaringsplan for Klæbu gamle kirkegård basert på gjeldende kirkegårds- vedtekter, og å foreslå eventuelle tilpasninger/endringer til disse. En del av Klæbu kirkegård er middelalderkirkegård, og som sådan automatisk fredet etter kulturminneloven.

  Bevaringsplan for Klæbu kirkegård 

Industristedet Hyttfossen

På Hyttfossen finnes i dag rester av det som gjennom mange år var et industriområde i Klæbu.  

Det startet med smelting av kobber på 1600-tallet, etterhvert sagbrukvirksomhet på 1800-tallet,  og så kraftutbygging på 1900-tallet.

  Hyttfossen  gruvedrift.

  Hyttfossen - sagbrukdrift.

  Hyttfossen -kraftanlegg.

 

Klæbu bygdemuseum - Teigen

Klæbu bygdemuseum - Teigen er en gammel skysstasjon som ligger oppe ved Selbusjøen.  Denne ble fra 1.januar 2016 overført fra Klæbu kommune til Klæbu historielag.  Klæbu historielag har hatt ansvar for driften av museet i mange år.

Du kan lese om museet på Klæbu historielags hjemmeside.