• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Kulturskolen

Kontaktinformasjon kulturskolen

Besøksadresse: Tanemsbruvegen 135
Postadresse: Postboks 200, 7541 Klæbu
E-post: kulturskolen@klabu.kommune.no

Telefon:  928 05 476

avdelingslede/rektor - Ruth Eriksen
Telefon: 928 05 476

Kulturskolen i Klæbu skal gi barn og ungdom i Klæbu et godt opplæringstilbud, et positivt fellesskap, og være et bidrag til et godt oppvekstmiljø.

Link til kulturskolens hjemmeside hvor du finner all relevant informasjon om kulturskolen:

Kuilturskolen i Klæbu 

Beskrivelse av tjenesten

Musikk- og kulturskolen er et kurstilbud til barn og ungdom innenfor musikk, dans, teater, billedkunst, skrivekunst, kulturminnevern og husflid. Opplæringen skjer utenom skoletid.

Musikk- og kulturskolen er eid og drevet av kommunen som bestemmer innhold og omfang av tilbudet.

Tilbudet kan være kortere, tidsavgrensede kurs eller opplæring som går over flere år.

Målgruppe
  • Barn i barnehage
  • Elever i grunnskole og videregående skole
Veiledning

Du søker direkte til musikk- og kulturskolen. Hovedopptaket skjer én gang i året, men du kan også søke om kursplass gjennom hele året. På grunn av stor pågang, kan du oppleve å bli satt på venteliste. Dersom det blir ledige plasser i løpet av året, vil musikk- og kulturskolen ta kontakt med deg.

Du beholder plassen til du sier opp skriftlig. Kommunen kan ha egne frister for oppsigelse. Kortere kurs er avsluttende, og du må søke på nytt hvis du ønsker å delta på annen opplæring.

Administrasjon av tjenesten

Når søknaden er mottatt får du en bekreftelse. Rektor ved musikk- og kulturskolen er ansvarlig for opptaket.  Elever som ikke blir tildelt plass ved semesterets oppstart, blir satt på venteliste og trenger ikke å søke på nytt inneværende skoleår.

Lovverk

Opplæringsloven § 13-6 (Musikk- og kulturskoletilbud)

Pris for tjenesten

Prisen fastsettes av kommunen. I tillegg kommer eventuell leie av instrumenter og annet undervisningsmateriell.