• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Kart

Her er vår kartløsning til publikum som gir deg data fra nasjonale registre sammen med de ferskeste data fra kommunale registre. Du må ha Silverlight installert på maskinen. Foruten data fra Matrikkelen (adresser, eiendommer, bygg) kan du også laste inn flyfoto, arealplaner og plandokumenter. Du kan bruke løsningen til å produsere og lagre ditt kart, og vedlegge som skisser ved plan-og byggesøknader. 

Innsyn i Martikkelen

Fra juni 2011 vil Statens kartverk tilby en nasjonal løsning for innsyn i eiendoms-opplysninger: www.seeiendom.no.

 

 Arealplaner

Oversikt over planer som påvirker arealforvaltningen i Klæbu vil du finne under Planer.  Her finner du Kommuneplan med arealdel og bestemmelser for arealbruk, handlingsplaner og temaplaner, samt planer som nylig er innkommet eller under behandling.  

Merk:Kommunens kartløsning henter vedtatte (gjeldende) arealplaner fra Planarkivet som også er søkbart separat. (Pga. etterslep bør man ta kontakt med kommunen for å sikre at aktuell plan ikke er under endring.) .

 

Kjøp av data digitalt

Du kan bestille kart og eiendomsdata på www.infoland.no og velge produkter fra Klæbu kommune (kommunenr.1662).