• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Lokal forskrift - åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Lokal forskrift for Klæbu kommune

 

Bråtebrenning, halmbrenning og brenning av hageavfall er ikke tillatt i Klæbu. Det er heller ikke lov å brenne avfall i småovner. Kaffebål og lignende er tillatt, med unntak av det generelle bålforbudet fra 15. april til 15. september.

I Klæbu kommune er åpen brenning  og brenning av avfall i småovner forbudt, i følge forskrift om åpen brenning. Formålet med forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer. Overtredelse av forskriften kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

Generelt bålforbud

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, uten tillatelse fra brannsjefen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann (jf. forskrift om åpen brenning og forskrift om brannforebygging). Husk at det alltid er den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.

Aktuelle lenker:
Dette må du vite før du tenner bål 
Sjekk skogbrannfaren 
Trøndelag brann og redningstjeneste IKS