• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Renovasjon fra 01.01.2018 – informasjon til abonnentene

Fra 1. januar 2018 overtar Trondheim Renholdsverk AS innsamling og behandling av husholdningsavfall i Klæbu kommune.

For abonnentene innebærer dette ingen store endringer, men dere vil fra nyttår få egen beholder for plastemballasje og en rød boks for farlig avfall. Disse endringene er gjort av to hensyn:

  • Økt utsortering gir en miljøgevinst

  • Gjøre innsamlingssystemet mest mulig likt det som er i Trondheim kommune, og derved unngå store endringer i forbindelse med kommunesammenslåingen 01.01.2020.

Juletrær bli hentet i uke 3 for de som har containere. De som har beholdere setter treet ved beholderne.  Disse tas med fortløpende.

Klæbu kommune mener abonnentene totalt sett vil få et bedre tilbud fra årsskiftet. Vi vet imidlertid at noen er bekymret for at overgang fra sekk til beholder når det gjelder innsamling av plastemballasje, med hentefrekvens hver 8. uke, vil bli utfordrende. Vår anbefaling er at man høster litt erfaring før man eventuelt vurderer en større beholder.

Informasjon og spørsmål


Trondheim Renholdsverk AS har sendt alle husstander en egen informasjonsfolder der det er redegjort for renovasjonsordningen fra 01.01.2018. Det kommer ytterligere informasjon sammen med utlevering av beholderne for farlig avfall. Nye beholdere blir kjørt ut til abonnentene før jul.

Tømmeplanen får du ved å laste ned appen Tømmeplan Trondheim renholdsverk fra App store eller Google Play. Da får du også varsel om hvilken avfallstype som tømmes. Tømmeplanen finnes også på nettsidene til Trondheim Renholdsverk AS, trv.no. Ønsker du å få tilsendt tømmeplanen på papir, tar du kontakt med kundesenteret.

For spørsmål om renovasjonsordningen eller behov for endringer i abonnement, ta kontakt med kundesenteret på telefon 917 54 000, eller epost: kildesortering@trv.no

Gebyrer og priser


Gebyrregulativet vedtas av kommunestyret i møte 14.12.2017. Forslaget er utlagt på kommunens hjemmeside.

For et normalabonnement på 140 l med 3-beholdersytsem for restavfall, papp/papir og plastemballasje er gebyret foreslått til kr.2.990,- for 2018. Det er ca 500 kr. lavere enn tilsvarende gebyr for 2017.

Gebyrregulativet/prislisten vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside, www.klabu.kommune.no, og med link til nettsiden til Trondheim Renholdsverk AS.

Klæbu kommune vil selv stå for innkreving av renovasjonsgebyrene. Gebyret vil bli delt på to terminer, og fakturert sammen med andre kommunale avgifter 2. og 4. termin.

Dersom du som abonnent har spørsmål til gebyrregulativet/prislisten skal du ta kontakt med Klæbu kommune, telefon 72 83 35 00, eller epost: postmottak@klabu.kommune.no