• Abonner på nyheter
 • FacebookFølg oss
 • KontaktKontakt oss
 • Language

Kommunale eiendomsgebyr

Endringer som følge av kommunesammenslåingen med Trondheim kommune.

 • Faktura kommunale avgifter 4.kvartal 2019 framskyndes, og får betalingsfrist 20. november 2019.

 • For de som har vannmåler:
  Normalt faktureres faktisk forbruk på vann & avløp etterskuddsvis, etter halvårsvis avlesing av vannmålere.
  For andre halvår 2019 får alle et automatisk stipulert forbruk (anslått målerstand 31.des.2019), som kommer med i faktura for 4. kvartal 2019.
  Differansen mellom stipulert og faktisk forbruk vil bli avregnet på faktura fra Trondheim kommune etter at de henter inn vannmåleravlesinger i 2020.

 •  Vannmålerrabatt:
  De som har installert vannmåler rett før 1. oktober vil ikke få sitt fratrekk på faktura for 4. kvartal 2019, men på faktura for 1. kvartal 2020 fra Trondheim kommune.

 • Renovasjon/ husholdningsavfall:
  Spørsmål knyttet til endring av beholderstørrelse eller abonnement skal rettes til kundesenteret i Trondheim Renholdsverk AS på telefon 917 54 000 eller epost: kildesortering@trv.no

 • Faktura for 1. kvartal 2020:
  Alle får blankett tilsendt pr. post, med betalingsfrist 20. april 2020.
  De som ønsker avtalegiro/eFaktura må opprette nye avtaler i nettbanken.


Se også tilsvarende sider i Trondheim kommune, med linker til gjeldende gebyrer og betalingsregulativ:

https://www.trondheim.kommune.no/priser/

https://www.trondheim.kommune.no/org/okonomi-og-finans/regnskapstjenesten/