• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Informasjon om anleggsarbeid

Her finnes informasjon om de ulike arbeidene som foregår:

Klæbu - Trondheim VA-samarbeid

I et samarbeidsprosjekt mellom Klæbu og Trondheim kommuner skal det legges vann- og avløpsledninger mellom Trondheim og Klæbu. Bakgrunnen for dette er at avløpsrenseanlegget til Klæbu må oppgraderes. Avløpsvannet ledes til renseanlegget i Trondheim. I tillegg sørger man for en reservevannsløsning mellom Trondheim og Klæbu.

Les mer om status og fremdrift av prosjektet her

 

 Vegarbeider i Miljøgata Tine Bugges veg

SG Entreprenør er engasjert av Klæbu kommune for å oppgradere veg, vann og avløp i Tine Bugges veg. Anlegget skal pågå til mai 2019.

Gående og kjørende bes være oppmerksomme på endret kjøremønster.  
 
Se endret kjøremønster her.

For midlertidig tilgang til kulturhuset se her.

Midlertidig flytting av bussholdeplasser er allerede iverksatt, se www.atb.no/driftsavvik for detaljer.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med Klæbu kommune på tlf.72833500 eller mail postmottak@klabu.kommune.no

Anleggsarbeid på Seminarplassen

Planlagt fremdrift: Oppstart anleggsarbeider: uke 12
Planlagt ferdigstillelse: Juli 2019  

Kontaktpersoner: Prosjektleder Klæbu kommune:
Maren Blomset Malvik Mobil: 997 20 977
E-post: maren.blomset.malvik@klabu.kommune.no

Prosjektleder Søbstad AS:
Øyvind Sivertsen Mobil: 908 18 895
Epost: oyvind.sivertsen@sobstad.no

Hva skal gjøres?

  • Ledningsnettet skal separeres dvs. separate ledninger for overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) og spillvann (kloakk)
  • Det skal legges nye vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger
  • Utskifting og nyetablering av kummer

Entreprenør:
Søbstad AS Entreprenøren vil starte opp gravearbeider fra Zakarias Brekkes veg først.

Trafikkavvikling
Det vil være begrenset adkomst i perioder og omkjøring vil bli skiltet. Adkomsten til hver eiendom opprettholdes så langt det lar seg gjøre. I forbindelse med anlegget vil det bli økt anleggstrafikk. Anleggsdriften vil også generere støv, og entreprenøren vil sette inn tiltak for å reduseres dette.

Vannavslag  
I løpet av anleggsperioden kan det bli noen vannavslag. Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet.

Støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil i hovedsak pågå 07-15:00 på hverdager. Ved behov kan arbeidet pågå frem til 21:00.