• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Trafikksikkerhet

Skilting av typen "Barn leker".

"Barn leker"–skilt benyttes i en del private veger, men disse skiltene er ikke hjemlet i skiltforskriften, og settes derfor ikke opp langs offentlig veg.

Bakgrunnen er at en ikke ønsker å signalisere at vegarealet skal benyttes som lekeplass og at en ønsker å motvirke at slik adferd blir legitimert. Slik skilting har også liten påviselig effekt, og kan være med å gi barn/foreldre en falsk trygghet.

Siktrydding langs veger – et anliggende for alle som vil ha god trafikksikkerhet

        

       Her kan du se brosjyren i pdf-format:

      Skiltrydding