• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Sikring av kvikkleireområder ved sentrum

Sikring av kvikkleireområder ved sentrum

Ny informasjon 5.februar 2018

Det er nå klart for videre sikringsarbeid på Hallset-området og i Håggåbekkdalen. NVE vil i uke 6 starte arbeidet med steinfylling, og etter hvert støttefyllinger i Håggåbekkdalen.

Vegen til Borgen vil bli hevet, men vil følge samme trase som før. Det skal bygges ny midlertidig anleggsveg mellom Håggåbekkdalen og platået sør for Seminarplassen. Dette fører til at det blir svært lite behov for transport av masser forbi boligene ved Skarpsnovegen. Innkjøring av steinmasser vil i hovedsak skje sørfra, via Haugdalen.

Platået sør for Seminarplassen skal planeres ned med ca. 1 m. I denne forbindelse blir boligene på sørspissen av platået revet. Vi regner med at rivingen starter i mars. Det kan bli aktuelt å starte nedplaneringen i deler av området parallelt med eller før dette.

Ambisjonen er at en stor del av sikringsarbeidet skal utføres i løpet av 2018.

Kontaktperson hos NVE: Joar Skauge, tlf. 482 98 284, eventuelt e-post jsk@nve.no

Tidligere informasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat og Klæbu kommune samarbeider om sikring av kvikkleiresonen i den sørlige delen av sentrumsområdet i Klæbu.

Arbeidet har nå kommet til Fase 2 Trinn 3, og vil først og fremst omfatte steinsetting og støttefyllinger i Håggåbekkdalen og nedplanering av Hallsetplatået sør for Seminarplassen.

Søknad om dispensasjon fra gjeldende arealplaner er under behandling, og nabovarsel under utsending.

Start for videre anleggsarbeid forventes sent på høsten eller tidlig på vinteren, men er ikke avklart ennå.

Se dokumenter nedenfor:

   Kort orientering om fasene

   Oversikt over trinn i fase 2, kart

   Omfang av sikringstiltak, kart

   Anleggsveger for fase 2, trinn 3, kart

   Oversiktsplan sikringstiltak Håggåbekken fase 2, trinn 3

   Tiltaksplan fase 2, endelig utgave, dat. 15.09.2017

   Vedlegg til tiltaksplanen – A-L

   Vedlegg til tiltaksplanen – M-R

Formannskapet har i møte 07.12.2017 fattet vedtak om dispensasjon fra gjeldende planer for gjennomføring av sikringstiltakene. Når vi har mer konkrete opplysninger om framdriften, vil vi gi nærmere informasjon.
Se formannskapets sak her:

  Formannskapets behandling