• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Informasjon tilkobling vann og avløp

Beregning vann og avløpsgebyrer

Kalkulator for beregning av vann og avløpsgebyrer fra 1.7.2016 finner du her.

  Kalkulator VA gebyrer 2018 og 2019.

Har du ikke Excel på din PC?  Last ned Excel viewer gratis her

 

Tilkobling til kommunalt vannverk

Anleggsbidrag for tilknytning til kommunalt vannverk fra 1.januar 2013.

Hovedplan for vannforsyning ble vedtatt av Klæbu kommunestyre i møte den 16.06.11.
Under pkt 2.3 i hovedplanen for vannforsyning står følgende:

Krav ved tilknytning til Kommunalt vannverk

  1. Ved utbygging av boligfelt, avklares ansvarsforhold og anleggsbidrag gjennomutbyggingsavtale.

  2. Alle eiendommer i spredtbygde områder skal betale anleggsbidrag på 3 gangertilknytningsavgiften ved tilknytning til kommunalt vannverk etter 1.1.2013.Den enkelte eier har selv ansvaret for å bygge og bekoste ledningsanalegget fra privatbygning til kommunalt anlegg.

  3. Alle eiendommer med bosetning og næringsvirksomhet i rimelig avstand tilkommunal vannledning i forhold til tekniske/økonomiske vurderinger, skal somhovedregel tilknyttes vannverket innen 1 år etter at anlegget er ferdigstilt. Hvis detteikke skjer frivillig gjennom avtale, skal det utferdiges pålegg etter plan- ogbygningsloven.

Skal anleggsbidrag unngås etter punkt 2 ovenfor, må eiendommen være
tilknyttet kommunal vannledning senest 31.12.2012.

Tilknytningsavgiften(engangsgebyret) for bolighus og hytter er for 2012 kr 8925,- eks mva.
for en boenhet. Anleggsbidraget blir da kr 26775,- eks. mva.

For næringsvirksomhet er det egne satser.

For tilknytning til kommunalt avløpsnett er det allerede innført anleggsbidrag.

For øvrig er de samme punktene også vedtatt og allerede tredt i kraft. 

 Søknadskjema offentlig vann og kloakk.pdf

Tilknytting til vann og avløpsnett

Vann og avløp - tilkobling 

Utslippstillatelse

Utslippstillatelse for hus, hytter og mindre virksomheter 

Vannforsyning

Vannforsyning og drikkevann

Graving

Gravetillatelse og varsling om arbeid på kommunal vei eller grunn

Lokal forskrift - krav til private avløp

Lokal forskrift privat avløp.pdf


Forvaltningsplan for vannforekomster