• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Kommunalteknisk vann- og avløpsnorm

Normen, alle dokumentene som er vedlagt her, skal gi utbyggere og konsulenter en felles mal på hvordan anlegg skal utformes dersom de skal tas over og driftes av Klæbu kommune.

Unntak fra dette skal godkjennes av kommunen.

  VA-norm hoveddokument

  A1 Plan og lengdeprofil

  A2 Utførelse av grøft

  A3 Grøftesnitt - 2 nivå

  A4 Grøftesnitt - 3 nivå

  A6 Tilknytning i kum - vannforsyning

  A7 Nedgravd kum med spindelforlengere

  A8 Kumskisser avløp

  A9 Inspeksjonskum avløp

  A11 Prefabrikert pumpestasjon avløp

  A12 Sandfangkum

  A13 Sandfang i veg og grøft

  A14 Bekkeinntak

  A15 Prinsippskisse kumsett

  A16 Plan profil og snitt stikkrenne

  B1 Retningslinjer for teknisk forprosjekt

  B2 Innmåling og dokumentasjon

  B2-B Innmåling av VA anlegg i Klæbu kommune

  B3 Eksempel på grunneieravtale

  B4 - Retningslinjer trykkøkningsstasjoner

  B5 Retningslinjer avløpspumpestasjoner

  B6 Retningslinjer overvannhåndtering

  TK-H 08 Vannkum i veg og gate erstatter A5 Klæbu

  TK-H 10 Avløpskum i veg og gate erstatter A10

  TK-H13-2 Prefabrikert pumpestasjon avløp-våtoppstilt