• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Borgelig vigsel

Vil dere gifte dere borgerlig i Klæbu?

Fra 1. januar 2018, overføres vigselsmyndigheten fra tingrettene til kommunene. Ordførerens kontor og lokaler på Moen gård tilbys som Klæbu kommunes ordinære lokaler for vigsler.

Ordningen i Klæbu omfatter brudefolk bosatt både innenfor og utenfor Klæbu kommune.

Før dere gifter dere


Før dere kan gifte dere må dere fylle ut: egenerklæring, forlovererklæring og attest.
Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor.

Skatteetaten sjekker om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse.

Original attest må leveres eller sendes til Klæbu kommune senest 14 dager før vielse.

Send attest til: Klæbu kommune, Postboks 200, 7540 KLÆBU.

Eller levere attesten på: Klæbu rådhus - Vikingvegen 8.

Dato og tidspunkt for vielse

Klæbu kommune er fleksible både når det gjelder sted for vigsel og tidspunkt for gjennomføring av vigsel. 

For å avtale tidspunkt for vielse, ta kontakt på:

E-post: postmottak@klabu.kommune.no eller telefon: 72 83 35 00

Pris

Borgerlig vigsel er gratis. Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader hvis vigselen foregår utenom det vanlige tilbudet om tid og sted.

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel.

Paret må fremvise legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk.  For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Det er satt av 15 minutter til seremonien. Dersom dere ønsker å ha musikk eller diktlesning, må dette skje innenfor oppsatt tidsrom.

Vigslere

Vigslere i Klæbu kommune:
Ordfører Kirsti Tømmervold
Varaordfører Jarle Martin Gundersen.

Spørsmål

Har du spørsmål om selve vielsen, ta kontakt på E-post: postmottak@klabu.kommune.no eller telefon: 72 83 35 00 Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten