• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Saksdokument

Utlegg av sakspapir og protokoller på kommunens hjemmesider startet i juni 2009. Før den tid finnes dokumentene på papir i kommunens arkiv.

Klikk på lenke under for ønsket politisk organ:

 - Kommunestyret

- Formannskapet

- Kontrollutvalget

- Utvalg for oppvekst 

- Utvalg for omsorg

- Utvalg for miljø

- Eldrerådet

- KMNF - kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Valgnemnda

- Valgstyret

- PSU - Partssammensatt utvalg

- SU - Samarbeidsutvalgene skoler og barnehager

- NMS - utvalg for næring, miljø og samferdsel

- UTY - utvalg for tjenesteyting

- Fellesnemnda Klæbu-Trondheim

- Klæbu-Trondheim - Partssammensatt utvalg