• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Formannskapet

Sakspapir og møteprotokoll

Åpne årsboksen under og klikk på lenke til ønsket dokument.

2019

- Møte 6.januar 2019, Protokoll

- Møte 11.januar 2019, Protokoll - Vedlegg

- Møte 25.januar 2019, Sakspapir: Del I, Del II - TilleggssakTilleggssak II - Protokoll - vedlegg

- Møte 28.februar 2019, Sakspapir: Del I, Del II - Tilleggssak + vedlegg - Protokoll

- Møte 28.mars 2019, Sakspapir: Del I, Del II - Tilleggssaker - Protokoll

- Møte 9.mai 2019, Sakspapir: Del I + vedlegg 1-6 + vedlegg 7-12, Del II + vedlegg 1-10, Del 3 - Protokoll

- Møte 6.juni 2019, Sakspapir: Del I, Del II, Del III, Del IV, Del V, Del VI - Protokoll

- Møte 27.juni 2019, Sakspapir - Protokoll

- Møte 29.august 2019, Sakspapir: Del I, Del II, Del III, Del IV - Protokoll

- Møte 3.oktober 2019, Sakspapir: Del I, Del II - Protokoll

- Møte 31.oktober 2019, Sakspapir: Del I, Del II, Del III - Tilleggssaker - Protokoll

- Møte 28.november 2019, Sakspapir: Del I, Del II, Del III, Del IV, Del V - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 19.desember 2019, Sakspapir - Protokoll

2018

- Møte 25.januar 2018, Sakspapir: Del I, Del II, Del III - Protokoll

- Møte 13.februar 2018, Sakspapir - Protokoll

- Møte 15.mars 2018, Sakspapir - Protokoll

- Møte 26.april 2018, Sakspapir - Tilleggssaker - Protokoll

- Møte 24.mai 2018, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 14.juni 2018, Sakspapir: Del I, Del II + Vedlegg 4, Del III - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 28.juni 2018, Sakspapir - Protokoll

- Møte 30.august 2018, Sakspapir: Del I, Del II - Tilleggssak - Protokoll m/vedlegg

- Møte 25.september 2018, Sakspapir - Protokoll

- Møte 4.oktober 2018, Sakspapir m/vedlegg - Protokoll

- Møte 25.oktober 2018, Sakpapir - Protokoll

- Møte 8.november 2018, Sakspapir - Protokoll

- Møte 20.november 2018, Sakspapir - Protokoll

- Møte 6.desember 2018, Sakspapir: Del I, Del II - Protokoll

- Møte 12.desember 2018, Sakspapir - Protokoll m/vedlegg

- Møte 28.desember 2018, Protokoll

 2017

- Møte 25.januar 2017, Sakspapir: Del I, Del II - Protokoll 

- Møte 16.februar 2017, Sakspapir: Del I, Del II - Protokoll

- Møte 16.mars 2017, Sakspapir: Del I, Del II, Tilleggssak - Protokoll

- Møte 4.mai 2017, Sakspapir - Protokoll

- Møte 15.juni 2017, Sakspapir: Del I, Del II, Del III - Protokoll

- Møte 29.juni 2017, Sakspapir - Protokoll

- Møte 24.august 2017, Sakspapir: Del I, Del II - Protokoll

- Møte 21.september 2017, Sakspapir - Protokoll

- Møte 5.oktober 2017, Sakspapir: Del I, Del II, Del III - Protokoll

- Møte 26.oktober 2017, Sakspapir - Protokoll

- Møte 9.november 2017, Sakspapir - Protokoll

- Møte 23.november 2017, Sakspapir - Protokoll

- Møte 7.desember 2017, Sakspapir - Protokoll

- Møte 13.desember 2017, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll - vedlegg

2016

- Møte 28.januar 2016, Sakspapir - Protokoll

- Møte 18.februar 2016, Sakspapir - Protokoll

- Møte 10.mars 2016, Sakspapir: Del I, Del II - Protokoll

- Møte 12.april 2016, Sakspapir - Protokoll

- Møte 21.april 2016, Sakspapir - Tilleggssak - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 12.mai 2016, Sakspapir - Protokoll

- Møte 16.juni 2016, Sakspapir: Del I, Del II, Del III - Protokoll

- Møte 30.juni 2016, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 26.august 2016, Sakspapir - Protokoll

- Møte 8.september 2016, Sakspapir - Protokoll

- Møte 22.september 2016, Sakspapir: Del I, Del II, Del III - Protokoll

- Møte 6.oktober 2016, Sakspapir - Protokoll

- Møte 20.oktober 2016, Sakspapir - Protokoll

- Møte 27.oktober 2016, Sakspapir: Del I, Del II - Protokoll

- Møte 24.november 2016, Sakspapir: Del I, Del II, Del III - Protokoll

- Møte 8 desember 2016, Sakspapir - Protokoll

- Møte 14.desember 2016, Sakspapir - Protokoll - Høringsuttalelser

2015

- Møte 15.januar 2015, Sakspapir - Protokoll

- Møte 5.februar 2015, Sakspapir - Protokoll

- Møte 26.februar 2015, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 12.mars 2015, Sakspapir - Tilleggssak - Tilleggssak II - Protokoll

- Møte 26.mars 2015, Sakspapir: Del I, Del II - Protokoll

- Møte 23.april 2015, Sakspapir - Protokoll

- Møte 7.mai 2015, Sakspapir: Del I, Del II - Protokoll

- Møte 28.mai 2015, Sakspapir - Protokoll

- Møte 18.juni 2015, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 2.juli 2015, Sakspapir - Protokoll m/vedlegg

- Møte 27.august 2015, Sakspapir - Tilleggssak - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 10.september 2015, Sakspapir - Protokoll

- Møte 15.oktober 2015, Sakspapir - Protokoll

- Møte 29.oktober 2015, Sakspapir - Protokoll

- Møte 12.november 2015, Sakspapir - Protokoll

- Møte 12. november 2015, Tilleggssak - Protokoll

- Møte 26.november 2015, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 10.desember 2015, Sakspapir - Protokoll

- Møte 16.desember 2015, Sakspapir - Protokoll m/vedlegg

 

Reguleringsplan for FV 704

- Plankart, dat. 10.09.2015

- Bestemmelser, dat. 10.09.2015

- Planbeskrivelse, dat. 11.09.2015

 

Vedlegg til planbeskrivelsen

- Vedl. 1-2: Planprogram del 1 og del 2, varsel om planoppstart

- Vedl. 3-4: Innspill og merknader til planoppstart/planprogram del 1 og del 2, sammendrag av innspill og merknader

- Vedl. 5-8: varsel om vedtatt planprogram, varsel om utvidet planavgrensning del 3 og del 4, sammendrag av innspill og merknader, ROS-analyse

- Vedl. 9: KU-rapporter fra Norconsult

- Vedl. 10-12: Grunnundersøkelser, referat fra div. møter, div. avklaringer rundt grusbanen på Tanem

- Vedl. 13: Tegningshefte - tegning B1-G4

         - tegning I1-O3
         - tegning X101-105 - støykart
         - tegning X201-205 - støykart

- Vedl. 14: Grunneiere

2014

- Møte 16.januar 2014, Sakspapir - Protokoll

- Møte 6.februar 2014, Sakspapir: Del I, Del II, Del III - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 27.februar 2014, Sakspapir: Del I, Del II - Protokoll

- Møte 13.mars 2014, Sakspapir: Del I, Del II - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 3.april 2014, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 8.mai 2014, Sakspapir - Protokoll

- Møte 28.mai 2014, Sakspapir: Del I, Del II - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 19.juni 2014, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 3.juli 2014, Sakspapir: Del I, Del II - Protokoll

- Møte 21.august 2014, Sakspapir: Del I, Del II - Protokoll

- Møte 3.september 2014, Sakspapir - Protokoll

- Møte 25.september 2014, Sakspapir - Protokoll

- Møte 16.oktober 2014, Sakspapir - Protokoll

- Møte 23.oktober 2014, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 30.oktober 2014, Sakspapir - Protokoll

- Møte 7.november 2014, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 20.november 2014, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 4.desember 2014, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 10.desember 2014, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 18.desember 2014, Sakspapir - Protokoll

2013

- Møte 17.januar 2013, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 7.februar 2013, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 28.februar 2013, Sakspapir - Protokoll

- Møte 14.mars 2013, Sakspapir - Protokoll

- Møte 18.april 2013, Sakspapir - Protokoll

- Møte 2.mai 2013, Sakspapir - Protokoll

- Møte 16.mai 2013, Sakspapir - Protokoll

- Møte 6.juni 2013, Sakspapir -Tilleggssak - Protokoll

- Møte 20.juni 2013, Sakspapir - Protokoll

- Møte 27.juni 2013, Sakspapir - Tilleggssak - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 21.august 2013, Sakspapir - Protokoll

- Møte 26.september 2013, Sakspapir: Del I, Del II - Protokoll

- Møte 17.oktober 2013, Sakspapir: Del I, Del II - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 24.oktober 2013, Sakspapir - Protokoll

- Møte 7.november 2013, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 21.november 2013, Sakspapir - Protokoll

- Møte 5.desember 2013, Sakspapir: Del I, Del II - Protokoll

- Møte 11.desember 2013, Sakspapir - Protokoll - Høringsuttalelser

2012

- Møte 12.januar 2012, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 26.januar 2012, Sakspapir - Tilleggssak - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 9.februar 2012, Sakspapir - Protokoll

- Møte 8.mars 2012, Sakspapir - Protokoll

- Møte 22.mars 2012, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 26.april 2012, Sakspapir - Protokoll

- Møte 10.mai 2012, Sakspapir - Protokoll

- Møte 24.mai 2012, Sakspapir - Protokoll

- Møte 14.juni 2012, Sakspapir - Protokoll

- Møte 28.juni 2012, Sakspapir - Protokoll

- Møte 30.august 2012, Sakspapir - Protokoll

- Møte 27.september 2012, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 18.oktober 2012, Sakspapir - Protokoll

- Møte 25.oktober 2012, Sakspapir - Protokoll

- Møte 8.november 2012, Sakspapir - Protokoll

- Møte 22.november 2012, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 27.november 2012, Sakspapir - Protokoll

- Møte 6.desember 2012, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 12.desember 2012, Sakspapir - Protokoll - Høringsuttalelser

2011

- Møte 13.januar 2011, Sakspapir - Protokoll

- Møte 27.januar 2011, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 17.februar 2011, Sakspapir - Protokoll

- Møte 1.mars 2011, Sakspapir - Protokoll

- Møte 10.mars 2011, Sakspapir - Protokoll

- Møte 24.mars 2011, Sakspapir - Protkoll

- Møte 14.april 2011, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 12.mai 2011, Sakspapir - Protokoll

- Møte 26.mai 2011, Sakspapir - Protokoll

- Møte 9.juni 2011, Sakspapir - Protokoll

- Møte 16.juni 2011, Sakspapir - Protokoll

- Møte 30.juni 2011, Sakspapir - Protokoll

- Møte 25.august 2011, Sakspapir - Protokoll

- Møte 8.september 2011, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 20.oktober 2011, Sakspapir - Protokoll

- Møte 27.oktober 2011, Sakspapir - Protokoll

- Møte 9.november 2011, Sakspapir: Del I, Del II - Protokoll

- Møte 24.november 2011, Sakspapir - Tilleggssak - Protokoll

- Møte 8.desember 2011, Sakspapir - Protokoll

- Møte 14.desember 2011, Sakspapir - Protokoll

2010

- Møte 14.januar 2010, Sakspapir m/vedlegg - Protokoll

- Møte 21.januar 2010, Sakspapir - Protokoll

- Møte 28.januar 2010, Sakspapir - Protokoll

- Møte 18.februar 2010, Sakspapir - Protokoll

- Møte 11.mars 2010, Sakspapir - Protokoll

- Møte 25.mars 2010, Sakspapir - Protokoll

- Møte 15.april 2010, Sakspapir - Protokoll

- Møte 6.mai 2010, Sakspapir - Protokoll

- Møte 27.mai 2010, Sakspapir - Protokoll

- Møte 17.juni 2010, Sakspapir - Protokoll

- Møte 1.juli 2010, Sakspapir - Protokoll

- Møte 9.september 2010, Sakspapir - Protokoll

- Møte 16.september 2010, Sakspapir - Protokoll

- Møte 7.oktober 2010, Sakspapir - Protokoll

- Møte 28.oktober 2010, Sakspapir - Protokoll

- Møte 11.november 2010, Sakspapir - Protokoll

- Møte 25.november 2010, Sakspapir - Protokoll

- Møte 9.desember 2010, Sakspapir - Protokoll

- Møte 15.desember 2010, Sakspapir - Protokoll

2009

- Møte 18.juni 2009, Sakspapir - Protokoll

- Møte 8.oktober 2009, Sakspapir - Protokoll

- Møte 15.oktober 2009, Sakspapir - Protokoll

- Møte 12.november 2009, Sakspapir - Protokoll

- Møte 23.november 2009, Sakspapir - Protokoll

- Møte 26.november 2009, Sakspapir - Protokoll

- Møte 10.desember 2009, Sakspapir - Protokoll

- Møte 16.desember 2009, Sakspapir - Protokoll