• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Årsmelding

Årsmelding

Hovedansvarlig: Rektor. Frist: 1. mars

Skolens årsmelding skal inkludere skolens kvalitetsvurderings- arbeid, spesielt knyttet mot malens punkt 2 og 3.

Konklusjonene, etterfulgt av en oversikt over oppfølging/prioriteringer, blir viktige. Synliggjøring av sammenhengen mellom skolens virksomhetsplan og kommunens overordnede handlingsprogram vektlegges.

Årsmeldingen skal legges fram og drøftes i skolens ulike organer, slik at elever, foresatte og personalet ved skolen kan gjøre seg kjent med innholdet og har mulighet til å gi respons.

Retningslinjer for årsmelding i Klæbu kommune

1. Kort informasjon om virksomheten •Hovedaktiviteter (tjenester)

  • Har kommunale og statlige føringer påvirket virksomhetens aktiviteter i året gikk, i så fall på hvilken måte?
  • I tillegg skal følgende rapporteres: -  Beskriv kort status i HMS arbeidet inkl sykefravær.

 2. Har vi oppnådd det vi ville i året som gikk?

  • Resultatvurdering jfr satsingsområder i virksomhetsplan.
  • Forklar kort evt avvik mellom budsjett og regnskap.
  • Evaluering/ analyse av eventuelt brukerundersøkelser/tilsyn/klagebehandling.

Dette skal utgjøre hovedbestanddelen av årsmeldingen.

 3. Hva vurderes som viktig fremover?

  • Utfordringer og anbefalinger som følge av pkt 1 + 2