• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Kvalitetsvurderingsarbeid

Kvalitetsvurderingsarbeid

Tilpasset opplæring

 

Presiseringer rundt begrepet tilpasset opplæring kan leses her! .

Tilpasset opplæring er hjemlet i egen paragraf i opplæringsloven § 1-3.

Retten til spesialundervisning er lovfestet i opplæringsloven kapittel 5. 

Loven presiserer de juridiske rettighetene til eleven og dennes foresatte. 

Det skal foreligge et enkeltvedtak på grunnlag av en sakkyndig vurdering. 

Det er krav til saksbehandling. 

Det skal lages individuell opplæringsplan og det skal skrives en skriftlig rapport om opplæringen og vurdering av elevens utvikling


Elevens skolemiljø