• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Politisk behandling

Politisk behandling

Hovedansvarlig: Ordfører

Frist: 1. juli

Saksbehandling for politisk behandling

I følge Opplæringsloven § 13-10 annet ledd, skal kommunen som skoleeier og ansvarlig for grunnskoleopplæringen ha et forsvarlige system for vurdering og resultatoppfølging i grunnskolen. Med et forsvarlig system menes en struktur som kan beskrives og som er aktiv i organisasjonen.

Rådmannen forbereder et politisk saksfremlegg med utgangspunkt i skolenes årsmeldinger - med fokus på vurderingsarbeidet.

Grunnlaget for saksframlegget blir den årlige tilstandsrapporten for grunnskolen i Klæbu kommune, og denne skal inneholde konklusjoner ut fra skolenes vurderingsarbeid. En vurdering av selve kvalitetsvurderingssystemet skal også inkluderes i saksframlegget (jfr. punktet om systemvurdering).

Saken legges fram, drøftes og kommenteres av det politiske organet. Det er et mål å unngå et dette blir en ren orienterings- sak, politikerne bes ta stilling til områder som berører innholdet i grunnskolenes virkomhet. Vedtaket skal derfor inneholde politiske prioriteringer vedrørende saken.