• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Styringsdialog

Styringsdialog

Hovedansvarlig: Rådmannen

Frist: 1. november.

Årlig dialog mellom rådmannen og skolens ledergruppe samt tillitsvalgte, skal avholdes på skolen. 

Skolens egne tanker om videre utvikling, skoleeiers tanker rundt kommunale prioriteringer og politiske vedtak danner utgangspunktet for utviklingssamtalen. 

Med utgangspunkt i skolens vurderingsarbeid:

  • Hvor står skolen - og hvor går den videre?
  • Hva er skolens kommende utfordringer, inkludert kompetansebehov?


Saksliste skal være klar en uke før styringsdialogen gjennomføres, og rådmannen sender ut møtereferat i etterkant som inneholder ansvarsfordeling og frister.

Hensikten med dialogen er å legge premisser for det kommende virksomhetsplanarbeidet.

Rådmannens overordnede mål med styringsdialogen er å få svar på:

  1. Hvordan er sammenhengen mellom intensjonene i virksomhetens plansystem og faktisk virkelighet?
  2. Hvordan er sammenhengen mellom virksomhetens arbeid og sentrale/lokale føringer i overordnet plan- og styringssystem?