• Abonner på nyheter
 • FacebookFølg oss
 • KontaktKontakt oss
 • Language

Utviklingssamtale

Utviklingssamtale

Samtale mellom enhetsleder/rektor og rådmannen. 

Hovedansvarlig: rådmannen Frist: 1. juni


Forslag til tema

Status for skolen i dag:

 • Hva er du fornøyd med som leder?
 • Ny virksomhetsplan – kort oppsummert
 • Skolens fanesaker – satsningsområder
 • Skolens økonomiske situasjon (budsjett og regnskap)

Kunnskapsløftet:

 • Hvor står skolen i forhold til innføring av kunnskapsløftet?
 • Utfordringer videre framover
 • Tanker i forhold til hvordan kompetanseplanen utformes i dag.

Arbeidstidsavtaler:

Tanke omkring kommunal ramme for arbeidstidsavtaler.

Kompetanseutvikling:

Virksomhetens største behov for kompetanseutvikling – videreutdanning/ ettrutdanning

 • Hvordan skal/ bør det følges opp av rektor/skoleeier
 • Kompetansebehov for deg som leder

Kvalitetsvurdering:

 • Skolebassert vurdering:
  • Er skolens vurderingssystem aktivt og kjent? Eks. § 9A i opplæringsloven, tilpasset opplæring, nasjonale vurderingssystemer med mer.
  • Hva forteller vurderingene deg om skolen?
  • Hvilke utfordringer ser du?
  • Eventuelle tiltak?
 • Ekstern vurdering:
  • Har skolen deltatt i ekstern vurdering?  Hvis ja, hva fortalte den deg om skolen? Noe du ikke visste fra før?

Forventninger til skoleeier:

 • Hvilke forventninger har du til oppfølging fra rådmannen? (opplæring,  bidra til motivasjon og inpirasjon, være en del av en helhet/ledergruppe, pedagogisk støtte).
 • Forventninger til nærmeste leder.
 • Forventninger til politikere som skoleeiere.
 • Andre forventninger – tanker som rådmannen bør kjenne