• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Innhold og mal for skolens virksomhetsplan

Hovedansvarlig: rektor 

Frist for rullering: 1. januar. 

Mal for skolens virksomhetsplan

1. Visjon  (virksomhetside)

2. Innholdsfortegnelse

3. Innledning inneholder følgende punkter:

Skolens ståsted - drøfting av skolens ståsted i forhold til overordnede mål.

  • Avdekke skolens sterke/svake sider.
  • Kompetanse
  • Ressurser

Skolens valg av satsningsområder 
- presentasjon og begrunnelse for valg av skolen
  satsningsområder 
- dette skal vise sammenhengen med sentrale planer.

4. Satsningsområder og skolens hovedmål

 Inneholder:

1. Delmål 
2. Tiltak 
3. Kjennetegn for måloppnåelse 
4. Ansvar 
5. Tidsangivelse for gjennomføring og vurdering 
6. Ressurser

5. Skolens prosjekter

Sentrale prosjekter -Innhold -Samarbeidspartnere

Lokale prosjekter -Oversikt over egne prosjekter. -Eventuelt skolens aktivitetsplan

6.  Skolevurdering 
Generelt om vurdering av arbeidet ved egen skole. For å sikre kvaliteten på   undervisninga og skolemiljøet sentralt. 
Et eller flere større skolebaserte vurderingsområder.

7. Kompetanseutvikling/skoleutvikling

  • Skolens kompetanse i forhold til utviklings/satsningsområder
  • Bruk av 190- timersramma innenfor hovedarbeidsområdene - 39. skoleuke

8. Ressuser/økonomi

9. Sluttord 
- Sier noe om veien fram. Aktuelle vedlegg – andre eksisterende planer ved skolen.

Eksempler: - Sosial handlingsplan - Uteskoleplan - Personalplan - Miljøplan