• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Regelverk elevenes skolemiljø

Nytt regelverk om elevenes skolemiljø gjelder fra 1.august 2017.

Det er vedtatt et nytt kapittel 9 A i opplæringslova.

Dette er viktig at ansatte i skolen, foreldre og elever har god kunnskap om dette:

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Det nye regelverket handler om hva skolen skal gjøre, aktivitetsplikten:
• Plikt til å følge med
• Plikt til å gripe inn
• Plikt til å varsle
• Plikt til å undersøke
• Plikt til å sette inn tiltak

Det nye regelverket handler også om en utvidet klageadgang til fylkesmannen.
Skolene skal informere elever og foreldre om klageretten.
Mer informasjon finner du her:

 Informasjon til foreldre

 Regelverk