• Abonner på nyheter
 • FacebookFølg oss
 • KontaktKontakt oss
 • Language

Skolefritidsordning (SFO) Klæbu

Sørborgen skolefritidsordning (SFO)

Sørborgen SFO er organisert i 3 baser. Rødbasen for 1. trinn, Lillabasen for 2. trinn og Blåbasen for 3. og 4. trinn. Sørborgen SFO tilbyr plasser med ulikt omfang.

Åpningstid:
07.00 (06.45) til skoledagen starter, fra skoledagen slutter til 16.30 (16.45).

Kontaktinformasjon Sørborgen SFO:
Besøksadresse: Sørborgen, 7540 Klæbu.
Postadresse: Postboks 200, 7541 Klæbu

Telefonnr:
Telefon rød base: 97748927
Telefon lilla base: 97743831
Telefon blå base: 97766196

Henning Loe - leder Sørborgen SFO
Telefon: 99377632
E-post: henning.loe@klabu.kommune.no

Tanem skolefritidsordning (SFO)

Tanem skolefritidsordning er en del av Tanem oppvekstsenter, og ligger i tilslutning til skolen. Tanem skolefritidsordning tilbyr plasser av ulikt omfang.

Åpningstid: 07.00 (06.45*) til skoledagen starter, fra skoledagen slutter til 16.30 (16.45*)

Skofri har stengt 5 planleggingsdager i året, 3 uker på sommeren, samt jul- og nyttårsaften.

Kontaktinformasjon SFO - Tanem
Besøksadresse: Nybrottsvegen, 7549 TANEM
Postadresse: Postboks 200, 7541 KLÆBU

Telefon: 90249400

Grete Nyheim - enhetsleder/rektor Tanem oppvekstsenter
Mobil: 917 51 380
E-post: grete.nyheim@klabu.kommune.no

 


Tjenestebeskrivelse

 Skolefritidsordning (SFO)

Vedtekter

  Vedtekter SFO

Priser SFO

Plasstilbud

Pris fra o1.08.2019

Fulltidsplass fra og med 12 timer per uke

2838

Korttidsplass som er under 12 timer oppholdstid per uke

1903

Skjema for innmelding og utmelding 

  Påmelding endring oppsigelse SFO 

Redusert foreldrebetaling

Kommunestyret i Klæbu har gjort vedtak om at det innføres moderasjonsordning i SFO for familier/husstander med lav inntekt. Inntektsgrenser

• Familier med samlet inntekt under 2,8 G kan søke om 75 prosent redusert pris på SFO.

• Familier med samlet inntekt fra 2,8 - 4 G kan søke om 50 prosent redusert pris på SFO.

Redusert betaling gjelder kun ordinær oppholdsavgift (ikke opphold for dagbarn, feriedager, transport, aktiviteter og lignende). Det fattes vedtak som varer ut skoleåret.

Inntektsgrensene baserer seg på "Grunnbeløp i folketrygden", som varierer fra år til år. Grunnbeløpet i folketrygden er definert som 1G. Fra 01.05.17 utgjør 1G kr 93 634,-.


Hva regnes som inntekt:

 • Både personinntekter og skattepliktige kapitalinntekter skal   regnes med som familiens samlede inntekt.
 • Dersom familiens inntekt endres skal vedtaket vurderes på   nytt, og ny dokumentasjon må sendes kommunen.

 

Dokumentasjon som skal legges ved søknaden:

 • Siste skattemelding
 • Lønnsslipper de siste 3 måneder
 • Utbetalinger fra NAV
 • Annen dokumentasjon på skattepliktig inntekt
 • Er foreldrene samboere/gift skal det leveres   inntektsdokumentasjon fra begge foreldrene.
 • Bor barnet sammen med én forelder og dennes samboer,    skal det leveres inntektsdokumentasjon for både forelder og   samboer. Samboer blir regnet fra første dag en bor sammen.

Inntektsdokumentasjonen skal være maksimalt 1 måned gammel. Det er husholdningens samlede inntekt som blir lagt til grunn.


Slik søker du:

           SFO - redusert foreldrebetaling søknadskjema

Maksimalt ett skjema per husholdning.

Søknaden sendes: Klæbu kommune, postboks 200, 7541 Klæbu.

Søknaden gjelder for et skoleår og innvilget moderasjon har virkning fra måneden etter at søknaden er mottatt.  Løpende søknadsfrist.