• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Redusert foreldrebetaling SFO

Kommunestyret i Klæbu har gjort vedtak om at det innføres moderasjonsordning i SFO for familier/husstander med lav inntekt.
Inntektsgrenser

• Familier med samlet inntekt under 2,8 G kan søke om 75 prosent redusert pris på SFO.

• Familier med samlet inntekt fra 2,8 - 4 G kan søke om 50 prosent redusert pris på SFO.

Redusert betaling gjelder kun ordinær oppholdsavgift (ikke opphold for dagbarn, feriedager, transport, aktiviteter og lignende). Det fattes vedtak som varer ut skoleåret.

Inntektsgrensene baserer seg på "Grunnbeløp i folketrygden", som varierer fra år til år. Grunnbeløpet i folketrygden er definert som 1G. Fra 01.05.17 utgjør 1G kr 93 634,-.

Hva regnes som inntekt?

• Både personinntekter og skattepliktige kapitalinntekter skal
  regnes med som familiens samlede inntekt.

• Dersom familiens inntekt endres skal vedtaket vurderes på
  nytt, og ny dokumentasjon må sendes kommunen.

 

Dokumentasjon som skal legges ved søknaden

• Siste skattemelding

• Lønnsslipper de siste 3 måneder

• Utbetalinger fra NAV

• Annen dokumentasjon på skattepliktig inntekt

• Er foreldrene samboere/gift skal det leveres
  inntektsdokumentasjon fra begge foreldrene.

• Bor barnet sammen med én forelder og dennes samboer,  
  skal det leveres inntektsdokumentasjon for både forelder og
  samboer. Samboer blir regnet fra første dag en bor sammen.

Inntektsdokumentasjonen skal være maksimalt 1 måned gammel.
Det er husholdningens samlede inntekt som blir lagt til grunn.

Slik søker du


      SFO - redusert foreldrebetaling søknadskjema

Maksimalt ett skjema per husholdning.

Søknaden sendes: Klæbu kommune, postboks 200, 7541 Klæbu.

Søknaden gjelder for et skoleår og innvilget moderasjon har virkning fra måneden etter at søknaden er mottatt.  Løpende søknadsfrist.