• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Sørborgen skole

                   

Kontaktinformasjon 

Sørborgen skole

Besøksadresse: Sørborgen, 7540 Klæbu.
Postadresse:  Postboks 200, 7541 KLÆBU

Telefon:  kontor/ekspedisjon 977 50 878

E-post: sorborgen.skole@klabu.kommune.no

Britt Akslen - enhetsleder/rektor Sørborgen skole Mobil: 936 42 127.
E-post: britt.akslen@klabu.kommune.no  

Sørborgen skole har elever fra 1.-7. trinn. 

SFO-tilbud er tilknyttet skolen.

Her finner du Sørborgen skole sin hjemmeside 

Skolen har blitt rehabilitert og utbygd og ble tatt i bruk i sin nåværende form høsten 1996. Den er igjen under utbygging og rehabiblitering, og vil sannsynligvis stå ferdig vinteren 2018.
Skolen er bygd som en delvis åpen skole. Hver klasse har sitt hjemmeareal, tilsvarende "kroken" mange har i klasserom/ fellesareal. Her foregår formidling av kunnskap og opplysninger. Elevene går ut og jobber individuelt eller i grupper på fellesarealet hvor de møter resten av klassetrinnet.

Fra skoleåret 2007/2008 er skolen praksisskole. Dette innebærer et tett samarbeid med HIST (Høgskolen i Sør-Trøndelag). Vi mottar jevnlig lærerstudenter i praksis, og våre praksislærere er jevnlig på HIST for faglig og metodisk oppdatering.

Skolen lager hvert år en virksomhetsplan hvor mål og tiltak blir satt opp. Her finnes også en kort informasjon om satsningsområder og prosjekter. Mer om dette finner du i vår virksomhetsplan.