• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Sykle til skolen

"I ordensreglementet for skolen kan det takast inn føresegner som nærmare regulerer trafikktryggleik og andre førebyggjande tiltak. Foreldra avgjer om barna får sykle til skolen eller ikkje."

Dette vil si at skolene må vurdere de bestemmelsene de har om sykling. I dag gjelder bestemmelser om at mindre barn bare kan sykle i følge med voksne. Skolene kan ikke lenger regulere barns sykling.  

Skolen kan i samarbeid med foreldre i FAU og SU bli enige om bestemmelser som regulerer trafikksikkerheten og andre forebyggende tiltak..

Det presiseres fra Utdanningsdirektoratet at skolene fortsatt kan utarbeide anbefalinger for elevenes mulighet til å sykle på skoleveien, basert på en vurdering av den aktuelle skoleveien. Her skal foreldrene trekkes inn gjennom FAU og SU. Disse retningslinjene kan gi foreldre et godt grunnlag for å fatte en avgjørelse om sykling basert på barnets ferdigheter, modenhet og kunnskap om trafikkreglene.

Vi om at foreldre følger tidligere anbefalinger gitt av skolen om at barn 1.-4.trinn sykler til skolen i følge med en voksen.

Skolene vil vise til gode råd og anbefalinger fra Trygg Trafikk!

Har du tanker om dette temaet, ta kontakt med din klassekontakt.