• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Kunngjøringer og høringer

Om kunngjøringer og høringer

Å ha en sak ute på høring vil si at en offentlig instans ønsker å "høre" hva berørte parter mener.

Høringsfrist er normalt 6 uker.

Kunngjøringer og høringer

Utvidelse av Forset steinbrudd, detaljregulering, K2016006

18.12.2019 15:09:21

Tanem massedeponi, detaljregulering, K2014008

18.12.2019 14:28:43

Masseuttak og oppfylling, Furuhaugen, detaljregulering, K2017009

09.12.2019 14:06:19

Masseuttak og oppfylling, Nedre Forseth, detaljregulering, K2018002

09.12.2019 12:40:02

Boligtomter ved Småullvegen, detaljregulering, K2019001

09.12.2019 10:36:56

Endring av vegnavn – Fergemannsvegen og Rønningsvegen

09.10.2019 12:34:50
En del vegnavn i Klæbu er endret som følge av sammenslåing med Trondheim kommune. Kommunestyret vedtok følgende i møte 3.9.2019: Fergemannsvegen endres til Jørgenstrøa Rønningsvegen, fra Nordsetveg...

Øvre Forset Deponi - vedtatt detaljregulering

09.10.2019 11:21:31

Tanem-Tulluan fv. 704 - vedtatt detaljregulering

13.09.2019 13:30:57

Trøåsen nord – forslag til detaljregulering – offentlig ettersyn

13.09.2019 12:56:42

Høring – Detaljregulering for steinbrudd, utvidelse av Forset steinbrudd (Bromstadtrøberga)

12.09.2019 13:08:16

Gang- og sykkelveg fra Hallset til Solemsbekken – vedtatt detaljregulering

11.09.2019 14:48:21

Detaljregulering av Øvre Forset Massedeponi

06.08.2019 09:22:56

Høring – Deponering av rene masser, Sørborgen

02.07.2019 08:34:52
Frist for uttalelse 2.8.2019 Vedlegg:    Høringsbrev datert 13.6.19   Notat - Vannovervåking     Søknad om tillatelse etter forurensningsloven § 11 Ramlo sandtak AS     Tiltaksplan

Varsel om planoppstart for skiløype og tursti mellom Skjøla og Vassfjellet, Klæbu kommune

01.07.2019 08:18:34
Iht. Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsler Rambøll på vegne av Trondheim kommune om oppstart av arbeid for detaljregulering for skiløype og tursti mellom Skjøla og Vassfjellet i Klæbu...

Kunngjøring – søknad om dispensasjon til utslipp av urenset kommunalt avløpsvann fra Ostangen renseanlegg

28.06.2019 12:10:52
Kunngjøring – søknad fra Klæbu kommune om dispensasjon fra gjeldende rensekrav for utslipp av urenset kommunalt avløpsvann fra Ostangen renseanlegg til Nidelva. Klæbu kommune skal avvikle Ostangen...

Nye plass- og vegnavn i Klæbu

27.06.2019 09:08:19
En del vegnavn i Klæbu er endret som følge av sammenslåing med Trondheim kommune. Kommunestyret vedtok følgende i møte 6.6.2019: Gammelvegen endres til Småullvegen Holtvegen endres til Holtmarkvege...

Del av Stormyra – forslag til detaljregulering – offentlig ettersyn

20.06.2019 16:03:56

Vassfjellet vinterpark – kunngjøring av oppstart av planarbeid

02.05.2019 14:43:44

Vegnavn i nytt boligområde - Langmo

24.04.2019 12:12:20
Kommunestyret har i møte 4.4.2019 vedtatt følgende vegnavn: - Langmovegen - Jennysvingen - Blåmyrvegen Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter loven har ret...

Fv. 704, Tanem-Tulluan – forslag til detaljregulering – offentlig ettersyn

13.03.2019 10:32:13

Vedtatt detaljregulering for massedeponi - Sørborgen, Litjugla m.m

03.01.2019 12:28:38

Varsel om oppstart av reguleringsplan for turstitrase fra Kambrua til Trongfossen

10.12.2018 09:02:20

Nye vegnavn i nytt boligområde - Granmo

05.11.2018 12:22:24
Kommunestyret har i møte 18.10.2018 vedtatt følgende vegnavn: - Granmovegen - Torpvegen - Søndagsskolevegen - Timoteivegen - Gulaksvegen - Kvitkløvervegen - Rødkløvervegen - Engrappvegen Etter § 10...

Grusuttak og oppfylling, Nedre Forseth – varsel om oppstart av planarbeid

27.09.2018 13:17:16

Detaljregulering boliger, Flatheimvegen – gnr 39/7 og 39/214

24.08.2018 12:11:30

Massedeponi Sørborgen, Litjugla m.m. – forslag til detaljregulering – offentlig ettersyn

03.07.2018 14:21:12

Åsvegen 1 – varsel om oppstart av planarbeid

26.06.2018 11:24:38

Høring – Navnsetting av veger i nytt boligområde på Hallset

05.06.2018 13:54:24
Navnekomiteen ønsker innspill på valg av vegnavn med skrivemåte  på 2 veger i nytt boligfelt på Hallset. Navnekomiteens forlag: Jordtausvegen og Rådsdrengvegen Frist for innsending av uttalelser er...

Fv . 704 Tanem-Tulluan - varsel om oppstart av planarbeid

30.01.2018 14:38:05

Høring – Navnsetting av veger i nytt boligområde på Granmo

23.01.2018 13:57:16
Navnekomiteen ønsker innspill på valg av vegnavn med skrivemåte i nytt boligfelt på Granmo. 2 alternativ er foreslått.   Alternativ 1. Her er de 4 siste forslagene etter ulike potetsorter....

Vedtatt - Forskrift om renovasjon, Klæbu kommune

19.12.2017 15:37:14
Kommunestyret har, med hjemmel i forurensningslovens § 30, vedtatt renovasjonsforskrift for Klæbu kommune. Forskriften gjelder i perioden 1.1.2018 – 31.12.2019.   Forskrift om renovasjon, Klæbu...

Avslutning og etterdrift av Ulsetsanden deponi

17.11.2017 08:33:26
Avslutning og etterdrift av Ulsetsanden deponi, gnr/bnr 14/3,        Rockwool AS Frist for uttalelse 11. desember 2017   Høringsbrev Ulsetsanden deponi datert 10.11.17   Rapport - Deponi Ulsetsande...

Kleiva – varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

09.11.2017 12:29:20

Rydlandvegen, Langelandvegen - vedtatt detaljregulering

02.11.2017 14:01:36

Lauvåsen bolig- og friluftsområde - vedtatt detaljregulering

02.11.2017 12:42:04

Nidarheim, oppfylling og nydyrking - vedtatt detaljregulering

02.11.2017 08:40:54

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014-2019 - rullering

06.10.2017 12:20:06
Kunngjøring Rullering - videreføring av kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014-2019 I forbindelse med rullering – videreføring av kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014-2019...

Forset-Tanem grustak – vedtatt detaljregulering

29.09.2017 13:09:37

Trondheim Renholdsverk AS overtar renovasjon i Klæbu

28.09.2017 12:11:49

Ulstadvegen 30

28.09.2017 08:47:16

Energi- og klimaplan - rullering av tiltak

26.06.2017 10:24:57
Klæbu kommunestyre har,  i møte 11.5.2017, vedtatt tiltak for 2017-2020, datert 6.3.2017, i «Energi- og klimaplan for Klæbu kommune 2010-2010», datert 27.5.2010. Dette innebærer en rullering av...