• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Trøåsen nord, detaljregulering, K2016002

Klagefrist: 10.01.2020

Overnevnte plan er 05.12.2019 vedtatt av Klæbu kommunestyre.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging i nordre del av utbyggingsområdet Gjellan/Trøåsen i tråd med kommuneplanens arealdel, med etablering av minimum 361 boliger.

Saksdokumenter

  Planbeskrivelse

  Plankart

  Planbestemmelser

  Vedtak og saksframstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

  Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3, skal være innsendt til Trondheim kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen.

Kontaktinformasjon

Eventuell klage sendes:

­I 2019 til Klæbu kommune, Postboks 200, 7541 Klæbu, eller som e-post til postmottak@klabu.kommune.no

­Fra 01.01.2020 til Trondheim kommune, Byplankontoret, pb. 2300 Torgarden, 7004 Trondheim, eller som e-post til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no