• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Utvidelse av Forset steinbrudd, detaljregulering, K2016006

Klagefrist: 10.01.2020

Overnevnte plan er 05.12.2019 vedtatt av Klæbu kommunestyre.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for videre uttak av masse sør for eksisterende steinbrudd. Tidligere regulert steinbrudd inngår i nytt forslag til regulering. Uttaket i dagens brudd vil opphøre, og dette området vil da brukes til foredling og mellomlagring av stein fra det nye uttaksområdet. Virksomheten er viktig for leveranser av råstoff til regionen.

Saksdokumenter

  Planbeskrivelse

  Plankart

  Planbestemmelser

  Vedtak og saksframstilling

 
Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

  Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3, skal være innsendt til Trondheim kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen.

 

Kontaktinformasjon

Eventuell klage sendes:

­I 2019 til Klæbu kommune, Postboks 200, 7541 Klæbu, eller som e-post til postmottak@klabu.kommune.no

­Fra 01.01.2020 til Trondheim kommune, Byplankontoret, pb. 2300 Torgarden, 7004 Trondheim, eller som e-post til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no