• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

Har du nedsatt funksjonsevne og ønsker å delta i fysisk aktivitet, kan du søke NAV om hjelpemidler til dette. Du trenger ikke å være medlem i en idrettsforening, drive organisert sport eller være svært aktiv for å få et aktivitetshjelpemiddel.

Du kan få hjelpemidler til å drive aktivitet alene eller sammen med andre, og du kan få hjelpemidler som er spesielt utviklet for å aktivisere bevegelsesapparatet dersom du ikke kan benytte deg av ordinære aktivitetshjelpemidler.

Du får ikke hjelpemidler til hobbyaktiviteter, vanlig sportsutstyr eller konkurranseutstyr.

Aktivitetshjelpemidler omfatter også ortopediske hjelpemidler som for eksempel sportsproteser, spesialproteser og ortopedisk fottøy. Leverandører av ortopediske hjelpemidler som har rammeavtale med NAV, tilpasser og utleverer slike aktivitetshjelpemidler. Du søker på samme måte som for andre ortopediske hjelpemidler.

Ordningen er rammefinansiert. Dette betyr at det ikke kan deles ut flere hjelpemidler når den årlige bevilgningen (rammen) er brukt opp.

Personer med nedsatt funksjonsevne som er over 26 år.

Nav

Norges Handikapforbund

Du må betale en egenandel på ti prosent av kjøpesummen for hjelpemidlet. Egenandelen skal maksimalt tilsvare 4000 kroner per hjelpemiddel.

Folketrygden dekker fullt ut utgifter til spesialtilpasning av ordinært utstyr.

Forskrift om aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

Folketrygdloven § 10-6 (Stønad til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet)

Folketrygdloven § 10-7 (Stønadsformer)

Du låner aktivitetshjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlet er NAVs eiendom og skal leveres tilbake når du ikke lenger bruker det. Ortopediske hjelpemidler beholder du selv.

Du kan klage til NAV Klageinstans dersom du får avslag på søknaden din. Dersom NAV ikke endrer avgjørelsen sin, kan du anke saken inn for Trygderetten. 

Avslag som skyldes manglende budsjettmidler vil du ikke kunne klage på, men du kan eventuelt søke på nytt neste år.

Aktivitet, hjelpemidler, ortopediske, ortopedi, funksjonsevne, nedsatt, hjelpemiddelsentralen, proteser, sportsproteser, spesialproteser, aktivitetshjelpemidler