• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Bolighygiene - veiledning om inneklima

Mistenker du dårlig inneklima i boligen din? Ser du tegn til fuktskader eller muggsopp? Har du eller andre i husstanden symptomer som kan skyldes innemiljøet? Da kan du kontakte kommunen som kan gi deg råd og veiledning om inneklima og bolighygiene og eventuelt foreta en inneklimamåling.

Et godt inneklima er viktig for helsen din. Har boligen din fuktskader eller muggsopp, kan det øke risikoen for utvikling og forverring av sykdommer som allergier og luftveislidelser.

En inneklimamåling i boligen kartlegger blant annet:

  • CO²-innhold
  • temperatur
  • forekomst av fuktskader
  • forekomst av muggsopp
  • støv- og radoninnhold

Kommunen kan føre tilsyn i utleieboliger der inneklimaproblemet skyldes forhold som leietakerne ikke kan utbedre selv. Utleieren har ansvaret for at utleieboliger er i tilfredsstillende stand. Leietaker bør derfor først kontakte utleier dersom det er dårlig inneklima i utleieboligen.

Alle som eier eller leier bolig i kommunen.

Råd og veiledning om inneklima er gratis.

Inneklimamåling er ilagt gebyr som du finner i kommunens gebyrregulativ.

Dersom målingen avdekker helseskadelige forhold, kan kommunen pålegge huseieren å utføre tiltak. Huseieren må selv betale for å utbedre forholdene.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Folkehelseloven kap. 3 (Miljørettet helsevern)

Ta kontakt med kommunens avdeling for miljørettet helsevern og beskriv problemet. Mener du å ha blitt syk av inneklimaet, bør du få en uttalelse fra fastlegen din. Kommunen vurderer om en inneklimamåling skal gjennomføres og vil i så fall avtale et tidspunkt med deg.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til avdeling for miljørettet helsevern. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Gode råd for godt inneklima i boligen (helsenorge.no)

Tema: Inneklima (Folkehelseinstituttet)

Inneklima (Norges astma- og allergiforbund)

innemiljø, inneklima, inneluft, boligklima, hygiene, renhold, helsevern, helserisiko, helseplager, luftkvalitet, midd, mugg, muggsopp, sopp, støv, svevestøv, svevepartikler, bakterier, fukt, fuktskade, råte, råteskade, radon, asbest, trekk, lufttemperatur, luftfuktighet, røyking, røyk, tobakk, tobakksrøyk, sigarettrøyk, sot, sotpartikler, os, peis, peisos