• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Skatteattest (Attest for skatt og merverdiavgift)

Trenger du å dokumentere at du eller virksomheten din har betalt skatt og merverdiavgift, kan du be om få en skatteattest. Skatteattesten viser om du er à jour med innbetalinger til skattemyndighetene eller hva du ev. skylder (inkludert renter).

Du må legge fram en skatteattest for å dokumentere at du eller virksomheten din ikke skylder skatt eller merverdiavgift, for eksempel ved:

  • anbud eller tilbud på varer og tjenester til offentlig sektor (også private oppdragsgivere kan be om skatteattest fra sine leverandører)
  • søknad om salgs-, skjenke- eller serveringsbevilling
  • søknad om løyve for å drive person- og godstransport
  • søknad om løyve for å drive spesialisthelsetjeneste

Når du skal legge fram skatteattesten, kan den ikke være eldre enn seks måneder.

Du kan bestille attest for:

Skatteetaten (Attest for skatt og merverdiavgift)

Det koster ikke noe å få skatteattest.

Lov om offentlige anskaffelser

Forskrift om offentlige anskaffelser § 8-7 (Skatteattest)

Alkoholloven § 6-3 (Krav til søknaden)

Serveringsloven § 8 (Krav til søknaden)

Forskrift om private virksomheters spesialisthelsetjenester § 3 (Vilkår for å få godkjenning)

Jernbaneforskriften § 5-4 (Økonomisk evne)

Tillatelsesforskriften § 3-4 (Økonomisk evne)

Forskrift om lufttransporttjenester i EØS § 12 (Generelle krav til anbyder)

Du bestiller selv attesten på nettsiden til Altinn. Du kan velge å få attesten på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Hvis du ikke har mulighet for å bestille attesten på Altinns nettside, kan du kontakte Skatteetaten eller skatteoppkreveren i kommunen for hjelp til å bestille.

Skatteoppkreveren i kommunen og skattekontoret i fylket kan gi nærmere opplysninger om ordningen med skatteattester.

Bestillingsskjema skatteattest

Attesten blir sendt som et PDF-dokument til din meldingsboks i Altinn samme dag. Dette gjelder selv om du har reservert deg mot kommunikasjon med det offentlige på nett.

Attesten er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert.

Eksempel på attest for skatt og merverdiavgift (Skatteetaten)

næringsskatt, skattebetaling, skatt, skatterestanse, skattetrekk, forskuddsskatt, forskuddstrekk, utleggstrekk, restskatt, A-melding, arbeidsgiveravgift, ansvarskrav, inntekt, næring, merverdiavgift, moms, mva, virksomhet, firma, bedrift, selskap, enkeltmannsforetak, enkeltmannforetak, enkeltpersonforetak, enkeltpersonsforetak, foretak, organisasjon, leverandør, oppdragsgiver, bevilling, bevillingssøker, bevillingssøknad, løyve, løyvesøker, løyvesøknad, tillatelse, Altinn, attest, dokumentasjon, bevis, økonomi, regnskap