• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Vaksiner

Du får tilbud om vaksine mot smittsomme sykdommer av kommunens helsetjeneste. Hensikten med vaksinasjon er å gjøre deg immun uten den risikoen det innebærer å gjennomgå selve sykdommen.

Kommunen har disse tilbudene:

Barnevaksinasjon

Barnevaksinasjon foregår på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Den starter vanligvis når barnet er 6 uker gammelt og følger det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. Alle nybakte foreldre vil bli kontaktet av kommunens helsestasjon og få tilbud om å delta i barnevaksinasjonsprogrammet.

Vaksinasjon mot sesonginfluensa

Vaksinasjon mot sesonginfluensa anbefales dersom du:

Ta kontakt med fastlegen din for å få vaksinen. Bor du i omsorgsbolig eller sykehjem vil du få tilbud om vaksinen der. Du bør ta vaksinen årlig i perioden september – november.

Reisevaksinasjon

Tilbud om reisevaksinasjon og råd om vaksiner før utenlandsreiser får du av kommunens helsetjeneste. Type vaksine bestemmes ut fra reisemål, smittesituasjon, reisens varighet, type reise, helsetilstand og tidligere vaksinasjonsstatus. Folkehelseinstituttet har laget en samleside med råd om hvilke reisevaksiner du bør ta.

Annen vaksinasjon av voksne

Du kan henvende deg til kommunens helsetjeneste ved behov for:

  • Oppfriskningsvaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet
  • Vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet dersom du ikke tidligere har fått disse
  • Vaksiner ved graviditet
  • Vaksiner til eldre over 65 år og personer i risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG)

Vaksinasjon ved pandemi

Ved et ev. utbrudd av pandemi, vil kommunens helsetjeneste sørge for vaksinasjon. Folkehelseinstituttet gir retningslinjer om hvem som skal tilbys vaksine.

Personer med behov for beskyttelse mot smittsomme sykdommer.

Folkehelseinstituttet - Tema vaksiner

Helsenorge.no – Vaksiner og vaksinebivirkninger

Mine vaksiner – status på dine og dine barns vaksiner (krever innlogging)

Barnevaksinasjonsprogrammet er gratis. For øvrige vaksiner må du betale en egenandel.

Smittevernloven kap. 3 (Undersøkelser og vaksinasjoner)

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram 

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til helsestasjonen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

smittevern, difteri, kikhoste, polio, meslinger, kusma, røde hunder, livmorhalskreft, hepatitt B, BCG,DTP, Hib, PKV, DT, MMR, HPV, reisevaksine, kolera, malaria, rabies, tyfus, gulfeber, hjernehinnebetennelse